BIP vejledning
BIP vejledning
  • BIP vejledning
  • BIP vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Plus Certificerede
BIP

Business Inventory of Personality

Sikker rekruttering, frugtbar medarbejderudvikling og karriererådgivning!

af Rüdiger Hossiep, Michael Paschen

Papir og blyant
HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

Papir og blyant
BIP vejledning
Varenummer: 0392-01
695,00 kr
Bogmærke
HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

BIP HTS selvrapportering
Varenummer: 0392-600
720,00 kr
Bogmærke
BIP HTS selvrapportering med licens
Varenummer: 0392-601
360,00 kr
Køb dette produkt til 260,00 kr og spar op til 28%.
  • Køb 10 for 310,00 kr/stk. spar 14%
  • Køb 50 for 260,00 kr/stk. spar 28%
Bogmærke
BIP HTS 360-grader
Varenummer: 0392-610
350,00 kr
Bogmærke
BIP - HTS 360-grader med licens
Varenummer: 0392-611
200,00 kr
Køb dette produkt til 150,00 kr og spar op til 25%.
  • Køb 10 for 175,00 kr/stk. spar 13%
  • Køb 50 for 150,00 kr/stk. spar 25%
Bogmærke
BIP vejledning
BIP vejledning
  • BIP vejledning
  • BIP vejledning

Formål

Erhvervsrettet personlighedstestning

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

BIP er en personlighedstest udviklet særligt til rekruttering, karriererådgivning og coaching. BIP fokuserer specifikt på personligheden, som den kommer til udtryk i arbejdsmæssige sammenhænge, og opnår derved en høj grad af præcision i vurderingen af erhvervsrelevante holdninger og adfærd. Dette optimerer den efterfølgende dialog om testresultatet ved, at begreberne kan relateres direkte til specifikke jobsituationer, og sikrer det størst mulige udbytte for både testadministrator og kandidat.

BIP består af 220 spørgsmål fordelt på 14 indholdsskalaer samt en validitetsskala. De 14 indholdsskalaer måler kendte og letforståelige begreber, der knytter sig til personers holdninger og adfærd i arbejdsmæssige sammenhænge.

Indholdsskalaerne relaterer sig igen til fire overordnede domæner: Fremdrift (motivation til at præstere, forandre og lede andre), arbejdsstil (evnen til at omstille sig og træffe beslutninger), sociale kompetencer (gennemslagskraft, udadvendthed og “holdånd”) og robusthed (stresstolerance, optimisme og selvtillid). Validitetsskalaen måler kandidatens tilbøjelighed til at fremstille sig selv i et bedre lys i testen og inddrages i fortolkningen af testresultatet.

Normerne til BIP er indsamlet fra 623 erhvervsaktive danskere med videregående uddannelser i alderen 21-63 år. Testens psykometriske egenskaber understøtter dens validitet og udviser desuden en høj grad af kulturel invarians, dvs. at testen oversat kan anvendes i såvel nationale som internationale sammenhænge. Det betyder, at BIP kan finde anvendelse i mange forskellige sammenhænge og på tværs af landegrænser inden for en organisation. Testen foreligger ud over på dansk også på tysk, engelsk, hollandsk, fransk, italiensk, tjekkisk og russisk.

BIP administreres via Hogrefes Testsystem HTS. Systemet genererer en narrativ rapport, der kan anvendes ved tilbagemelding og udleveres til kandidaten. Testen kan administreres som både selvrapportering og 360 graders-analyse, dvs. hvor andre besvarer den om kandidaten.

Årlig licens eller løssalg
Testadministration i HTS-platformen kan enten ske med eller uden en årlig licens. Vælger du en årlig licens, har du mulighed for at købe en lang række test til nedsat pris og med mængderabat. Ønsker du ikke en årlig licens, betaler du blot en højere løssalgspris.
Læs mere om licens, eller kontakt forlaget på tlf. 35381655.

BIP er forbeholdt psykologer og certificerede brugere. Kontakt Hogrefe ang. certificering eller hold øje med vores kursuskalender her på hjemmesiden.

Administrationstid

30-45 minutter

Copyright år

2008

Ref-ID:40581 P-ID:18057

Artikel Hinzugefügt