Conners 3 komplet

 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
Conners 3

Dansk udgave af den velrenommerede test

af C. Keith Conners

Papir og blyant
Papir og blyant
Conners 3 komplet
Varenummer: 0455-00
1.900,00 kr
Bogmærke
Conners 3 vejledning
Varenummer: 0455-01
780,00 kr
Bogmærke
Conners 3 manual, amerikansk
Varenummer: 0455-02
860,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema forældre (10 Stk.)
Varenummer: 0455-07
220,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema lærer (10 Stk.)
Varenummer: 0455-08
220,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema selvrapportering (10 Stk.)
Varenummer: 0455-09
220,00 kr
Bogmærke
Conners 3 opsummering forældre (10 Stk.)
Varenummer: 0455-10
180,00 kr
Bogmærke
Conners 3 opsummering lærer (10 Stk.)
Varenummer: 0455-11
180,00 kr
Bogmærke
Conners 3 opsummering selvrapportering (10 Stk.)
Varenummer: 0455-12
180,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema (kort) forældre (10 Stk.)
Varenummer: 0455-17
180,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema (kort) lærer (10 Stk.)
Varenummer: 0455-18
180,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema (kort) selvrapportering (10 Stk.)
Varenummer: 0455-19
180,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema (AI) (10 Stk.)
Varenummer: 0455-27
130,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema (AI) (10 Stk.)
Varenummer: 0455-28
130,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema (AI) (10 Stk.)
Varenummer: 0455-29
130,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema (GI) (10 Stk.)
Varenummer: 0455-37
130,00 kr
Bogmærke
Conners 3 spørgeskema (GI) (10 Stk.)
Varenummer: 0455-38
130,00 kr
Bogmærke
Conners 3 referencekort til hurtig tolkning
Varenummer: 0455-51
65,00 kr
Bogmærke
Conners 3 komplet

Formål

Vurdering af ADHD og andre forstyrrelser hos børn og unge mellem 6-18 år

Administration

Indivuduel

Beskrivelse

Conners 3 betragtes i dag som det mest præcise materiale til evaluering af børn og unge (6-18 år), der kan have ADHD og relaterede forstyrrelser (ODD og CD).

Conners 3 har også skalaer, beregnet til at vurdere kognitive, adfærdsmæssige, sociale og emotionelle problemer, der ofte ses hos børn og unge.

Conners 3 er tæt relateret til DSM-IV-TR diagnosesystemet med skalaer, der giver mulighed for at vurdere om diagnosekriterierne for de forskellige ADHD subtyper samt ODD og CD er opfyldt.

En af fordelene ved Conners 3 er, at man får information fra både forældre, lærere og barnet/den unge selv, hvilket giver en detaljeret vurdering af eventuelle problemer belyst ud fra forskellige perspektiver og fra forskellige miljøer.

Conners 3 findes både i en fuld (20 min.) og en kort version (10 min.). Den fulde version anbefales til den første vurdering af en person, mens den korte version er velegnet til opfølgning af effekten af en behandlingsplan, til screeningsformål samt i forskningsprojekter, hvor tiden er knap. Herudover er der to indeks (5 min.): Et ADHD Indeks med de 10 bedst diskriminerende udsagn mellem personer med en ADHD-diagnose og personer uden en diagnose samt et Globalt Indeks til evaluering af generel psykopatologi. Disse indeks er egnede til screening af større grupper, monitorering af en behandling og for det Globale Indeks planlægning af næste trin i en udredning (begge kan købes særskilt).

Conners 3 har skalaer og udsagnsgrupper for følgende områder:

Indholdsskalaer:

 • Uopmærksomhed
 • Hyperaktivitet/Impulsivitet
 • Eksekutive Funktioner
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Trodsighed/Aggression
 • Relationer til Kammerater
 • Familierelationer

DSM-IV-TR Symptomskalaer:

 • ADHD Uopmærksom Type
 • ADHD Hyperaktiv-Impulsiv Type
 • ADHD Kombineret Type
 • ODD (Oppositionel Adfærdsforstyrrelse)
 • CD (Adfærdsforstyrrelse)

Validitetsskalaer: Positivitetsskalaen, Negatitivitetsskalaen og Inkonsistens Indekset

Desuden findes der Screeningsudsagn for Angst og Depression, Kritiske Udsagn for Alvorlige Adfærdsproblemer, Udsagn om Funktionsnedsættelse samt to ekstra spørgsmål, hvor informanten bliver bedt om at fortælle om yderligere bekymringer og om færdigheder/styrker, som barnet/den unge har.

Conners 3 har meget fine psykometriske egenskaber. Normerne er baseret på 2000 repræsentative besvarelser.

Conners 3 på dansk vil være en uvurderlig hjælp for bl.a. PPR-kontorer over hele landet samt alle andre, der arbejder med udredning og behandling af ADHD og relaterede forstyrrelser.

En komplet Conners 3 indeholder: dansk vejledning (-01), 10 af hver af de 3 lange spørgeskemaer (-07, -08, -09), 10 opsummeringsark (-10, -11, -12) og et referencekort til hurtig tolkning (-51)

Administrationstid

10 eller 20 min.

Copyright år

2013

CAARS

Conners´ Adult ADHD Rating Scales

af C. Keith Conners, D. Erhardt, E. P. Sparrow

Conners´ Adult ADHD Rating Scales (CAARS) repræsenterer en vigtig udvikling inden for undersøgelse af ADHD hos voksne. Skalaerne og delskalaerne i CAARS afspejler strukturen i de andre Conners-produkter.Redskabet kan anvendes af en række forskellige professionelle i sundhedssektoren som psykologer o…

Fås som:
Vis
Ref-ID:40701   P-ID:40700

Artikel Hinzugefügt