DP-3 komplet
DP-3 komplet
 • DP-3 komplet
 • DP-3 komplet
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
DP-3

Developmental Profile 3

af Gerald D. Alpern

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Papir og blyant
DP-3 komplet
Varenummer: 0485-00
1.200,00 kr
Bogmærke
DP-3 vejledning
Varenummer: 0485-01
730,00 kr
Bogmærke
DP-3 interview inkl. profilark (10 Stk.)
Varenummer: 0485-07
260,00 kr
Bogmærke
DP-3 forældre/værge tjekliste inkl. prof (10 Stk.)
Varenummer: 0485-08
260,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
DP-3 unlimited scoring CD, amerikansk
Varenummer: 0485-70
2.750,00 kr
Bogmærke
DP-3 komplet
DP-3 komplet
 • DP-3 komplet
 • DP-3 komplet

Formål

Vurdering af udvikling

Administration

Individuel

Beskrivelse

Developmental Profile 3 (DP-3) er en udviklingsprofil, som evaluerer fem nøgleområder af barnets udviklingsfunktioner: adfærd, sociale færdigheder, kognitiv udvikling, kommunikationsevner samt fysisk udvikling. Hvert område består af 34-38 items.

DP-3 er en ny og standardiseret udgave af den populære DP-II, og tager højde for de kulturelle og teknologiske udviklinger, der har været de sidste mange år.

DP-3 indeholder derudover normbaserede standardscorer, opdateret udsagnsindhold og moderne statistisk skalateknik samt omfattende forslag til hjælpeaktiviteter inden for hver udviklingsfunktion.
Normerne er baseret på 2.216 amerikanske børn i alderen 0-12 år.

DP-3 kan blandt andet bruges som screeningsmateriale ved at vise, om barnet kræver en mere uddybende evaluering inden for et eller flere af områderne.

DP-3 indeholder to administrationsmuligheder. Den første er et interview, hvor en forælder eller værge besvarer spørgsmål om det pågældende barns evner og færdigheder.

Den anden er en forælder/omsorgsperson-tjekliste, som indeholder det samme emneindhold som interviewformen, men gør det muligt for forældre eller pårørende at indhente vigtige oplysninger uden opsyn af en professionel.

Skemaet er meget brugervenligt og nemt at score. Vurderingen kan gennemføres på 20 til 40 minutter.

Administrationstid

20-40 minutter

Copyright år

2014

Ref-ID:40788 P-ID:40787

Artikel Hinzugefügt