DAPP-BQ komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
DAPP-BQ

Dimensional Assessment of Personality Pathology - Basic Questionnaire

Dimensionel måling af personlighedsforstyrrelser

af W. John Livesly, Douglas N. Jackson

Digital
Papir og blyant
Digital
DAPP-BQ internettestning (10 Stk.)
Varenummer: 0448-300
500,00 kr
Bogmærke
Papir og blyant
DAPP-BQ komplet
Varenummer: 0448-00
1.250,00 kr
Bogmærke
DAPP-BQ vejledning
Varenummer: 0448-01
600,00 kr
Bogmærke
DAPP-BQ spørgeskema og netscoring (10 Stk.)
Varenummer: 0448-07
750,00 kr
Bogmærke
DAPP-BQ komplet

Formål

Diagnosticering af personlighedsforstyrrelser hos voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

DAPP-BQ-testen er resultatet af flere års omfattende udviklingsarbejde af forfatterne John Livesley og Douglas Jackson. I stedet for at anvende de diagnostiske kategorier, man klassisk benytter, har forfatterne udviklet et værktøj til måling af de forskellige personlighedsdimensioner, det er relevant at anvende og tale om i kliniske praksis.

Testen er i tråd med nyere tænkning om personligheden, hvor forskellen mellem psykopatologi og normalitet er kvantitativ snarere end kvalitativ. Med andre ord – at psykopatologien faktisk er ekstreme sider af normaliteten, hvor nogle (ikke nødvendigvis alle) dimensioner af personligheden er unormalt forstærkede. Den dimensionelle tilgang i DAPP-BQ resulterer i et mere nuanceret billede af personlighedsforstyrrelser ved at differentiere mellem forskellige variationer og udtryk af den samme personlighedsforstyrrelse, som den kommer til udtryk for den enkelte. Udover at give et mere korrekt billede af det enkelte menneske, kan det være nyttigt for at få en bedre forståelse for klienten og lette behandlingsplanlægningen.

Anvendelsen af den dimensionelle opfattelse af personlighedsforstyrrelser gør ikke DAPP-BQ mindre skarp i forhold til diagnosticering og kliniske relevante termer. De kliniske dimensioner, der måles i DAPP-BQ, er alle baseret på, hvad en række klinikere har vurderet, det er relevant at se på i forbindelse med diagnosticering og differentialdiagnoser.

DAPP-BQ giver en vurdering af en række forskellige affektive, kognitive og interpersonelle karakteristika, der har vigtige implikationer for en persons mentale helbred, tilpasning og velbefindende. Den kan med fordel kombineres med enten tungere klinisk diagnostiske test som PAI og MMPI-2 eller rene personlighedstest som NEO-PI-3 afhængig af formål.

Med DAPP-BQ er det muligt at vurdere det fulde spektrum af personligheden, inklusiv den normale personlighed. Derfor kan testen også bruges til at vurdere vigtige aspekter af personligheden på en ikke-klinisk population.

DAPP-BQ består af 290 items, fordelt på 18 skalaer. De 18 skalaer er samlet i 4 domæner: Emotionel ustabilitet, Antisociale træk, Social undgåelse og Kompulsivitet.

Der foreligger danske normer baseret på et lokalt pilotstudie af cand. psych., ph.d. Sebastian Simonsen og professor, ph.d., forskningschef og overlæge Erik Simonsen, der sammen også har oversat testen.

Der er nu tilføjet et appendiks til DAPP-BQ, der indeholder informationer om DAPP-BQ's skalaer i forhold til DSM-5 personlighedsforstyrrelser.

En komplet DAPP-BQ består af en vejledning, 10 spørgeskemaer og 10 netscoringer i Hogrefe Psykologisk Forlags Testportal.

Administrationstid

30-45 minutter

Copyright år

2011

Ref-ID:40620   P-ID:40619

Artikel Hinzugefügt