EDI-3 komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
EDI-3

Eating Disorder inventory

Screening for spiseforstyrrelser

af David M. Garner

Papir og blyant
Papir og blyant
EDI-3 komplet
Varenummer: 0502-00
1.260,00 kr
Bogmærke
EDI-3 manual, amerikansk
Varenummer: 0502-01
920,00 kr
Bogmærke
EDI-3 spørgeskema, svar- og profilark (10 af hver)
Varenummer: 0502-07
360,00 kr
Bogmærke
EDI-3 komplet

Formål

Måling af risiko for spiseforstyrrelser hos unge over 13 år og voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

EDI-3 er specifikt henvendt til psykologer, praktiserende læger og andre inden for sundhedssektoren, men den kan også bruges i forskningsøjemed.

Testen består af et kort selvrapporteringsskema, som er udviklet til at identificere unge og voksne med risiko for at udvikle spiseforstyrrelser eller patologi.

Skemaet indeholder både spørgsmål om vægthistorik og nuværende adfærd. Der spørges blandt andet til overdreven frygt i forbindelse med mad, udseende eller vægt og disse informationer kombineres med personens BMI. Disse informationer samles til en profil.

Testpersonens profil kan bruges til udvikling af behandlingsplaner eller beslutning om, hvor der kan være brug for specifik intervention. Den kan yderligere benyttes til overvågning af fremskridt i behandlingen.

EDI-3 indeholder seks domæner, et domæne for risiko for spiseforstyrrelser og fem domæner for psykiske vanskeligheder, blandt andre lavt selvværd, personlig fremmedgørelse, interoceptive vanskeligheder og angst for at blive voksen. Der findes både internationale og amerikanske normer til testen.

Manualen er på letforståeligt engelsk og indeholder en grundig gennemgang af udvikling af testen, validitet og pålidelighed, testens domæner, skalaer samt tolkning af resultatet.

Den danske udgave af EDI-3 scores nemt og praktisk med gennemslagspapir og resultatet findes enkelt ved hjælp af et tilhørende profilark med både T-score og percentil. Spørgeskema, svarark og profilark sælges som sæt.

En komplet indeholder: 1 vejledning samt 10 af hver spørgeskema, svar- og profilark.

Administrationstid

5-10 minutter

Copyright år

2010

Ref-ID:40659   P-ID:40658

Artikel Hinzugefügt