• Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Speciallærere
  • Lærere
Engelskprøve

af Vibeke Jahn Haaning, Hanne Wacher Kjærgaard

Papir og blyant
Papir og blyant
Engelskprøve vejledning
Varenummer: 0490-01
270,00 kr
Bogmærke
Engelskprøve orienteringssæt
Varenummer: 0490-06
510,00 kr
Bogmærke
Engelskprøve læsedel (10 Stk.)
Varenummer: 0490-07
160,00 kr
Bogmærke
Engelskprøve lyddel (10 Stk.)
Varenummer: 0490-08
160,00 kr
Bogmærke

Formål

Vurdering af engelskkundskaber

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

Engelskprøven tester elevernes allerførste ordforråd inden for de emner, begynderundervisningen omhandler ifølge Forenklede Fælles Mål. Det betyder, at prøven kan anvendes efter 1-2 års undervisning i engelsk.

Det er kun elevernes receptive ordforråd, der testes – dvs. genkendelse og forståelse af ord, som høres (i kombination med billede eller skrevet ord/kort sætning) eller læses (i kombination med billede eller skrevet ord/kort sætning). Eleven skal ikke selv producere engelske ord hverken mundtligt eller skriftligt.

Opgavetyperne fordeler sig mellem simple match-opgaver (billede, ord, sætning med fremhævet ord), matchning af overbegreb med underbegreber, afkrydsning af korrekt stavemåde, skelnen mellem forvekslingsord samt odd-man-out opgaver (over-/underbegreb).

Der er en progression i sværhedsgraden af opgaverne fra opgaver, som kan løses blot ved at lytte og afkode billeder (i dele af lyttedelen) til opgaver, der kræver, at eleven kan læse simple ord og korte sætninger, og opgaver, som kræver, at eleven kan genkende korrekt stavemåde af simple ord. Man kan derfor vælge at anvende lytte-og læsedelen adskilt på forskellige tidspunkter i begynderundervisningen.

Til lyttedelen hører en cd med oplæsning, så alle elever får den samme udtale af ordene uanset, hvem der administrerer prøverne.

Prøven kan anvendes diagnostisk med henblik på enkelte elevers ordforrådstilegnelse eller som et udtryk for en klasses/årgangs ordforråd inden for forskellige kategorier.

Begge hæfter er i farver og med sjove illustrationer.

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2015

Ref-ID:40830   P-ID:40829

Artikel Hinzugefügt