ECBI Komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Socialrådgivere
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
ECBI/SESBI

Eyberg Child Behavior Inventory/Sutter-Eyberg Student Inventory

Vurdering af adfærdsmæssige forstyrrelser hos børn og unge

af Sheila Eyberg

Papir og blyant
Papir og blyant
ECBI Komplet
Varenummer: 0497-00
690,00 kr
Bogmærke
ECBI Manual, amerikansk
Varenummer: 0497-01
620,00 kr
Bogmærke
ECBI Svar og opgørelsesark (10 Stk.)
Varenummer: 0497-07
100,00 kr
Bogmærke
SESBI-R Svar og opgørelsesark (10 stk.)
Varenummer: 0497-08
100,00 kr
Bogmærke
ECBI Komplet

Formål

Vurdering af adfærdsmæssige problemer hos børn og unge

Administration

Individuel

Beskrivelse

ECBI har til formål at vurdere adfærdsmæssige forstyrrelser hos børn, som de kommer til udtryk i barnets hjemlige miljø og i samspillet med andre, eksempelvis søskende og kammerater. Adfærdsmæssige forstyrrelser består af en bred vifte af adfærd, fra klynken og modvillighed til trodsighed, aggressivitet og impulsivitet, og er en udbredt årsag til, at børn henvises til psykologisk behandling.

Undersøgelsen af adfærdsmæssige forstyrrelser er et vigtigt element i den overordnede forståelse af en række almindeligt forekommende og væsentlige psykiske lidelser i barn- og ungdom. Det er vigtigt, at adfærdsmæssige forstyrrelser opdages og behandles så tidligt som muligt, idet risikoen for vedvarende problemer i modsat fald er overhængende. Testen har således også et forebyggende sigte, idet resultatet kan være med til at indikere, hvilke børn der kan have brug for hjælp til at overkomme deres vanskeligheder, så yderligere afdækning og eventuel behandling kan iværksættes i tide.

Testen består af 36 udsagn, der repræsenterer problemadfærd som i en eller anden grad er typisk for alle børn, men netop hyppigheden og sværhedsgraden samt i hvilken udstrækning barnets forældre oplever adfærden som problematisk, er udslagsgivende i forhold til at skelne mellem normal og afvigende adfærd.

ECBI er hurtig og nem at score manuelt; for hvert udsagn skal forælderen tage stilling til, hvor ofte adfærden forekommer, samt om adfærden opfattes som et problem. Testen består af et sammenlagt svar- og opgørelsesark, hvor hyppigheden opgøres på en skala fra 1-7 og spørgsmålet om, hvorvidt adfærden er problematisk, besvares med ja/nej.

SESBI-R Svar og opgørelsesark benyttes, hvis man ønsker svar fra en lærer.

Testen opgøres som en T-score beregnet ud fra den endelige råscore, som findes ved sammenlægning af de værdier, som knytter sig til de valgte svar.

ECBI spørgeskema/opgørelsesark findes på dansk. Manualen er på engelsk, men er let forståelig. Den engelske manual er inkluderet i et komplet sæt. ECBI scores i forhold til amerikanske normer, der består fra svar vedrørende ca. 800 børn og unge i alderen 2-16 år, hvor alle alderstrin og køn er ligeligt repræsenteret.

Testen tilbyder værdifuld information vedrørende opsporing og behandling af adfærdsmæssige problemer hos børn og unge i alderen 2-16 år.

Oversat til dansk af cand.oecon Charlotte Horsted og cand.oecon Mette Birk-Olsen, CAST, Syddansk Universitet Odense, 2006.

En komplet indeholder: 1 manual samt 10 svar- og opgørelseark.

Administrationstid

5-10 minutter

Copyright år

2010

Ref-ID: 40644 P-ID: 40643

Artikel Hinzugefügt