PCL-R komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
PCL-R

Hare Psychopathy Checklist-Revised

Vurdering af psykopatiske træk

af Robert D. Hare

Papir og blyant
Papir og blyant
PCL-R komplet
Varenummer: 0352-00
2.400,00 kr
Bogmærke
PCL-R Scoringsguide
Varenummer: 0352-01
590,00 kr
Bogmærke
PCL-R Technical Manual
Varenummer: 0352-02
1.460,00 kr
Bogmærke
PCL-R interviewguide og scoringshæfte (10 af hver)
Varenummer: 0352-10
550,00 kr
Bogmærke
PCL-R komplet

Formål

Vurdering af psykopatiske træk hos voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

PCL-R er et af de mest anerkendte værktøjer til at vurdering af psykopatiske træk og adfærdsmønstre. Testen er nu oversat til dansk og tilpasset danske forhold.

PCL-R er baseret på systematisk forskning og omfattende data og den har siden første udgivelse i 1991 været essentiel i den løbende videnskabelige debat om psykopatibegrebet og ved empirisk afdækning af, hvilke karakteristika, der kendetegner den psykopatiske personlighed og hans/hendes sociale optræden. Testen er siden revideret med udgangspunkt i omfattende forskning, fortsat afprøvning og vidensopsamling, som har bidraget til at øge instrumentets pålidelighed og anvendelighed.

Udover at blive anvendt selvstændigt i forbindelse med diagnosticering anvendes PCL-R hyppigt inden for retspsykiatrien. Således indgår PCL-R scores som komponent i instrumenter, der anvendes til struktureret risikovurdering. Det kan for eksempel være i forbindelse med vurdering af risiko for tilbagefald til volds- eller sædelighedskriminalitet.

Denne seneste udgave er tilført en teoretisk udbygning (fire facetter) og en udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte andre populationer end dem, instrumentet oprindeligt var beregnet til.

Tekstmaterialet er gennemarbejdet af psykologer med langvarig erfaring inden for retspsykiatri og kriminalforsorg og indeholder forklarende fodnoter og henvisninger til aktuelt gældende dansk lovgivning.

PCL-R 2. udgave består i sin helhed af Interviewguide, Scoringshæfte, Scoringsguide og Teknisk Manual. Interviewguiden, scoringshæftet og scoringsguiden er på dansk, mens den tekniske manual er på engelsk.

Oversat og tilpasset til danske forhold af cand.psych. An-Charlotte Bondam, cand. psych., ph.d. Susanne Bengtson og cand.psych. Tommy Lillebæk.

En komplet indeholder: 1 scoringsguide, 1 teknisk manual samt 10 interviewguide- og scoringshæfte.

Administrationstid

Struktureret interview: 90-120 min.

Copyright år

2011

Ref-ID:40650   P-ID:40649

Artikel Hinzugefügt