PCL-YV komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
PCL:YV

Hare Psychopathy Checklist ungdomsversion

af Robert D. Hare, Adelle E. Forth, David S. Kosson

Papir og blyant
Papir og blyant
PCL-YV komplet
Varenummer: 0521-00
1.450,00 kr
Bogmærke
PCL-YV vejledning og scoringsguide
Varenummer: 0521-01
720,00 kr
Bogmærke
PCL-YV technical manual
Varenummer: 0521-02
995,00 kr
Bogmærke
PCL-YV interviewguide (10 Stk.)
Varenummer: 0521-07
440,00 kr
Bogmærke
PCL-YV scoringshæfte (10 Stk.)
Varenummer: 0521-08
150,00 kr
Bogmærke
PCL-YV komplet

Formål

Vurdering af psykopatiske træk hos unge mellem 12-18 år

Administration

Individuel

Beskrivelse

Hare Psychopathy Checklist er et af de mest anerkendte værktøjer til at vurdering af psykopatiske træk og adfærdsmønstre. Ungdomsversionen af testen er nu oversat til dansk og tilpasset danske forhold.

Voksenudgaven af PCL er baseret på systematisk forskning og omfattende data, og den har siden første udgivelse i 1991 været essentiel i den løbende videnskabelige debat om psykopatibegrebet og ved empirisk afdækning af, hvilke karakteristika der kendetegner den psykopatiske personlighed.

Testen er siden revideret med udgangspunkt i omfattende forskning, fortsat afprøvning og vidensopsamling, som har bidraget til at øge instrumentets pålidelighed og anvendelighed.

Udover at blive anvendt selvstændigt i forbindelse med diagnosticering anvendes voksenudgaven af PCL hyppigt inden for retspsykiatrien. Således indgår PCL-scorer som komponent i instrumenter, der anvendes til struktureret risikovurdering. Det kan for eksempel være i forbindelse med vurdering af risiko for tilbagefald til volds- eller sædelighedskriminalitet.

Tekstmaterialet indeholder forklarende fodnoter og henvisninger til aktuelt gældende dansk lovgivning.

PCL:YV består af Interviewguide, Scoringshæfte/profilark og dansk vejledning med administrations- og scoringsinstruktioner samt forord fra oversætter og forsker i psykopati Mickey T. Kongerslev og forfatter Adelle Forth.
Hvis man ønsker at læse om psykometrien bag materialet, kan den amerikanske tekniske manual tilkøbes.

Oversat og tilpasset til danske forhold af Mickey T. Kongerslev, Sune Bo og Erik Simonsen.

Administrationstid

Struktureret interview: 90-120 min.

Copyright år

2013

Ref-ID:40773   P-ID:40772

Artikel Hinzugefügt