ICD-11 Personlighedsforstyrrelser

En Klinisk Vejledning

af Bo Bach, Sebastian Simonsen

Bog
Bog
ICD-11 Personlighedsforstyrrelser
ISBN: 9788771351125
2023, 176 Sider
352,00 kr
Bogmærke

Beskrivelse

Denne bog indfører læseren i at anvende ICD-11’s klassifikation af personlighedsforstyrrelser og relaterede træk. Ved hjælp af kliniske eksempler forklares aspekter af personlighedsfunktion, diagnosticering af sværhedsgrad og specifikation af trækdomæner.

Med ICD-11 er der særlig fokus på personlighedens almenmenneskelige egenskaber, hvad angår aspekter af selvet og interpersonel funktion, som kan være mere eller mindre forstyrrede hos de fleste personer. Bogen kan således være anvendelig på tværs af de fleste kliniske sammenhænge.

Der indgår konkrete vejledninger til diagnosticering og klinisk håndtering af henholdsvis let, moderat og svær personlighedsforstyrrelse såvel som subdiagnostiske personlighedsvanskeligheder. Herudover vejledes læseren i at tolke specifikke kombinationer af trækdomæner. Der indgår også vejledning til differentialdiagnostiske overvejelser, klinisk beslutningstagning, individualiseret behandlingsplanlægning, behandlingsintensitet og psykoterapeutisk fokus.

Det er forfatternes mål at give læseren et overblik over alt det, man bør vide, for at komme godt i gang med at bruge denne fundamentalt nye måde at diagnosticere og forstå personlighedsforstyrrelser på. Bogen henvender sig først og fremmest til psykologer, psykiatere og beslægtede faggrupper i enten offentlig eller privat praksis, sekundært til studerende inden for de sundhedsfaglige områder.

I bogens appendiks findes henvisninger til instrumenter samt inspiration til at “oversætte” de traditionelle ICD-10 og DSM-5 personlighedsforstyrrelser til ICD-11’s nye diagnostiske tilgang.

Lignende udgivelser:

DSM-5-TR Håndbog

Diagnostiske kriterier DSM-5-TR af American Psychiatric Association

DSM-5-TR håndbogen er et praktisk opslagsværk til DSM-5 systemet og indeholder aktuelle tekstopdateringer baseret på videnskabelig litteratur med bidrag fra mere end 200 fageksperter.Hvert speciale er kvalificeret af danske fagkonsulenter, som har bidraget med dansk terminologi inden for eget felt.D…

Fås som:
Vis
Ref-ID:1125_M   P-ID:1125_M

Artikel Hinzugefügt