IL vejledning

  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Logopæder
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
IL-Individuel læseundersøgelse

Individuel læseprøve til vurdering af behov for og tilrettelæggelse af specialundervisning eller undervisningsdifferentiering på folkeskolens mellemtrin

af Jørgen Chr. Nielsen, Gert Gamby, Anders Poulsen, Arne Søegård

Papir og blyant
Papir og blyant
IL vejledning
Varenummer: 0252-01
170,00 kr
Bogmærke
IL håndbog
Varenummer: 0252-02
295,00 kr
Bogmærke
IL orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer, dog ikke håndbog
Varenummer: 0252-06
310,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark, Peter (10 Stk.)
Varenummer: 0252-07
50,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark, Mette (10 Stk.)
Varenummer: 0252-08
50,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark, Sanne (10 Stk.)
Varenummer: 0252-09
50,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark, Jan (10 Stk.)
Varenummer: 0252-10
50,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark, Lotte (10 Stk.)
Varenummer: 0252-11
50,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark, Thomas (10 Stk.)
Varenummer: 0252-12
50,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark, Laila (10 Stk.)
Varenummer: 0252-13
50,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark, Jacob (10 Stk.)
Varenummer: 0252-14
50,00 kr
Bogmærke
IL analyse- og samtaleark (10 Stk.)
Varenummer: 0252-15
50,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark til suppl. Ordlister (10 Stk.)
Varenummer: 0252-16
50,00 kr
Bogmærke
IL noteringsark alle prøver (8x10)
Varenummer: 0252-17
370,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfter, 8x1 stk.
Varenummer: 0252-51
152,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfte, Peter
Varenummer: 0252-52
20,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfte, Mette
Varenummer: 0252-53
20,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfte, Sanne
Varenummer: 0252-54
20,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfte, Jan
Varenummer: 0252-55
20,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfte, Lotte
Varenummer: 0252-56
20,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfte, Thomas
Varenummer: 0252-57
20,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfte, Laila
Varenummer: 0252-58
20,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfte, Jacob
Varenummer: 0252-59
20,00 kr
Bogmærke
IL læsehæfte m. alle ordlister (10 Stk.)
Varenummer: 0252-60
60,00 kr
Bogmærke
IL omslag (10 Stk.)
Varenummer: 0252-61
50,00 kr
Bogmærke
IL vejledning

Formål

Vurdering af afkodning og læseforståelse

Administration

Individuel

Beskrivelse

IL anvendes, når der skal træffes beslutninger om iværksættelse af særlige undervisningsmæssige tiltag over for elever med læsevanskeligheder i 3.-7. klasse. Her tænkes fx på visitation til specialundervisning og tilrettelæggelse heraf. IL anvendes oftest i forlængelse af OS- og SL-prøverne, når der er behov for en omfattende og bredspektret vurdering af elevens læsefærdigheder og læseforståelse.

Anerkendelsen af IL-prøvens kvalitet og dens udbredelse i det meste af landet gør, at den på det nærmeste danner en fælles referenceramme for undersøgelse og beskrivelse af læsning på baggrund af moderne læseteori.

IL består af otte tekster skrevet af en børnebogsforfatter. Hver tekst rummer en lille beretning om børn på skolens mellemtrin, og de appellerer til elevernes nysgerrighed og engagement. Prøven består endvidere af et noteringsark, der er udviklet med henblik på at fremme dialogen mellem undersøgeren og eleven. Endelig består IL af en håndbog, en vejledning samt et analyse- og samtaleark, der på en pædagogisk måde letter resultatopgørelsen og understøtter den pædagogiske vurdering og beskrivelse af elevens læsning.

IL har i udviklingsforløbet været afprøvet på mere end 2000 elever fordelt på mere end 110 skoler rundt om i landet.

Til elever med læsevanskeligheder i udskolingen og på ungdomsuddannelserne henvises til IL-ungdom

Andre test om dette emne: DL-prøven

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 af hver noteringsark, 1 analyseark og 1 af hver elevlæsehæfte.

Administrationstid

20-40 minutter

Copyright år

1991

Ref-ID:40397   P-ID:40396

Artikel Hinzugefügt