IL-ungdom vejledning
IL-ungdom vejledning
 • IL-ungdom vejledning
 • IL-ungdom vejledning

 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Ergoterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Socialrådgivere
IL-Ungdom

Diagnostisk prøve til beskrivelse og vurdering af større børn og unges læsefærdighed, læsestrategianvendelse, læsevaner og læserselvvurdering samt fortolkningsevne

af Jørgen Chr. Nielsen, Gert Gamby, Lene Møller

Papir og blyant
Papir og blyant
IL-ungdom vejledning
Varenummer: 0323-01
390,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom orienteringssæt
Varenummer: 0323-06
510,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom Noteringsark, Brevet (10 Stk.)
Varenummer: 0323-07
50,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom Noteringsark, På den anden side (10 Stk.)
Varenummer: 0323-08
50,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom Noteringsark, Sin vægt værd (10 Stk.)
Varenummer: 0323-09
50,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom Noteringsark, Afregning (10 Stk.)
Varenummer: 0323-10
50,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom Noteringsark, Om aber (10 Stk.)
Varenummer: 0323-11
50,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom Noteringsark, Om falke (10 Stk.)
Varenummer: 0323-12
50,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom Noteringsark, Om hekse (10 Stk.)
Varenummer: 0323-13
50,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom Noteringsark, Om jordskælv (10 Stk.)
Varenummer: 0323-14
50,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom analyse, samtale, konklusion (10 Stk.)
Varenummer: 0323-15
50,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom læsehæfte, 8x1 stk.
Varenummer: 0323-50
144,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom læsehæfte, Brevet
Varenummer: 0323-51
19,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom læsehæfte, På den anden side
Varenummer: 0323-52
19,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom læsehæfte, Sin vægt værd
Varenummer: 0323-53
19,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom læsehæfte, Afregning
Varenummer: 0323-54
19,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom læsehæfte, Om aber
Varenummer: 0323-55
19,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom læsehæfte, Om falke
Varenummer: 0323-56
19,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom læsehæfte, Om hekse
Varenummer: 0323-57
19,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom læsehæfte, Om jordskælv
Varenummer: 0323-58
19,00 kr
Bogmærke
IL-ungdom vejledning
IL-ungdom vejledning
 • IL-ungdom vejledning
 • IL-ungdom vejledning

Formål

Undersøgelse af læsevanskeligheder hos større børn og unge

Administration

Individuel

Beskrivelse

IL-ungdom er et prøvemateriale til undersøgelse af større børn og unges læsevanskeligheder med henblik på rådgivning om, hvordan de kan forbedre deres læsestandpunkt og på at vejlede dem i valg af erhverv og/eller uddannelse. IL-ungdom gør det muligt at undersøge elever med læsebesvær fra 7. klasse over gymnasium og hf-niveau og ind i voksenområdet. IL-ungdom kan også anvendes blandt læsere uden egentlige afkodningsvanskeligheder, men med forståelses- og fortolkningsproblemer.

Il-ungdom er en individuel prøve, og prøvetageren har derfor mulighed for at iagttage læserens strategier og til at stille uddybende spørgsmål undervejs i prøveforløbet. IL-ungdom er velegnet som en uddybende individuel læseundersøgelse på baggrund af et mindre godt resultat ved screening med TL-prøverne. Hensigten med IL-ungdom er at evaluere læsevanskeligheder sammen med de unge selv, så de føler sig medansvarlige for den videre målsætning i undervisningen. En sådan målsætning kunne f.eks. sigte mod kravene til et ønsket studieforløb eller erhvervsvalg.

Opgaverne i IL-ungdom er blevet afprøvet i en stor, landsdækkende undersøgelse af tilfældigt udvalgte elever fra skoler i hele Danmark. Der viste sig kun at være 7% i denne gruppe med større læsevanskeligheder, hvorfor landsafprøvningen blev fulgt op af en målgruppeindsamling blandt elever fra læseklasser, ordblindeefterskoler og Ordblindeinstituttet. De to prøveindsamlinger har gjort det muligt på et statistisk grundlag at sammenligne læsningen hos elever uden læsevanskeligheder med elever med læsevanskeligheder.

Prøvematerialet består af otte læsehæfter (fire med skønlitterære tekster og fire med faglige tekster) med stigende sværhedsgrad i afkodning, tekstforståelse og fortolkning. Til hvert af de otte læsehæfter hører et noteringsark og et analyse- og samtaleark. Hertil kommer en vejledning, der dækker alle otte læsehæfter. Hvert læsehæfte består af en læsetekst, ordlister og spørgsmål til en struktureret samtale om læsevaner og læserselvvurdering.

De skønlitterære tekster er forfattet af Bent Haller og illustreret af Gurli Reichenbach, og de faglige tekster er udarbejdet af Jørgen Chr. Nielsen og Gert Gamby.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 af hver noteringsark- analyseark- og læsehæfter.

Administrationstid

Ca. 1 lektion

Copyright år

2007

Ref-ID:40575   P-ID:40574

Artikel Hinzugefügt