MI komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Speciallærere
  • Lærere
MI

Matematik Individuelt

Diagnostisk prøve, der afdækker den enkelte elevs stærke og svage sider inden for de matematiske discipliner

af Kim Foss Hansen

Papir og blyant
Papir og blyant
MI komplet
Varenummer: 0388-00
1.995,00 kr
Bogmærke
MI vejledning 1
Varenummer: 0388-01
185,00 kr
Bogmærke
MI vejledning 2
Varenummer: 0388-02
220,00 kr
Bogmærke
MI vejledning 3
Varenummer: 0388-03
185,00 kr
Bogmærke
MI vejledning 4
Varenummer: 0388-04
185,00 kr
Bogmærke
MI vejledning 5
Varenummer: 0388-05
220,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 1, antalsbestemmelse (10 Stk.)
Varenummer: 0388-11
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 2, talkendskab (10 Stk.)
Varenummer: 0388-12
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 3, addition (10 Stk.)
Varenummer: 0388-13
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 4, subtraktion (10 Stk.)
Varenummer: 0388-14
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 5, multiplikation (10 Stk.)
Varenummer: 0388-15
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 6, division (10 Stk.)
Varenummer: 0388-16
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 7, relationer (10 Stk.)
Varenummer: 0388-17
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 8, talrækker (10 Stk.)
Varenummer: 0388-18
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 9, positionssystemet (10 Stk.)
Varenummer: 0388-19
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 10, brøk (10 Stk.)
Varenummer: 0388-20
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 11, procent (10 Stk.)
Varenummer: 0388-21
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 12, omsætning (10 Stk.)
Varenummer: 0388-22
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 13, potens (10 Stk.)
Varenummer: 0388-23
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 14, overslag (10 Stk.)
Varenummer: 0388-24
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 15, afrunding (10 Stk.)
Varenummer: 0388-25
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 16, statistik (10 Stk.)
Varenummer: 0388-26
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 17, tid og klokke (10 Stk.)
Varenummer: 0388-27
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 18, længde og omkreds (10 Stk.)
Varenummer: 0388-28
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 19, ABC omsætning (10 Stk.)
Varenummer: 0388-29
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 20, målestok (10 Stk.)
Varenummer: 0388-30
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 21, geometriske figurer (10 Stk.)
Varenummer: 0388-31
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 22, omsætning af flademål (10 Stk.)
Varenummer: 0388-32
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 23, areal (10 Stk.)
Varenummer: 0388-33
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 24, vinkler (10 Stk.)
Varenummer: 0388-34
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 25, rummål (10 Stk.)
Varenummer: 0388-35
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 26, flytninger (10 Stk.)
Varenummer: 0388-36
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 27, uligheder (10 Stk.)
Varenummer: 0388-37
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 28, ligninger (10 Stk.)
Varenummer: 0388-38
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 29, reduktion (10 Stk.)
Varenummer: 0388-39
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 30, funktioner (10 Stk.)
Varenummer: 0388-40
40,00 kr
Bogmærke
MI opgørelsesark 31, koordinatsystem (10 Stk.)
Varenummer: 0388-41
40,00 kr
Bogmærke
MI elevhæfte 1
Varenummer: 0388-51
150,00 kr
Bogmærke
MI elevhæfte 2
Varenummer: 0388-52
150,00 kr
Bogmærke
MI elevhæfte 3
Varenummer: 0388-53
150,00 kr
Bogmærke
MI elevhæfte 4
Varenummer: 0388-54
150,00 kr
Bogmærke
MI elevhæfte 5
Varenummer: 0388-55
150,00 kr
Bogmærke
MI komplet

Formål

Vurdering af 31 matamatiske discipliner

Administration

Individuel

Beskrivelse

MI-prøverne er udviklet til brug ved planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der tilgodeser elever med særlige behov inden for én eller flere af de discipliner, som matematik i skolen sædvanligvis opdeles i.

Prøverne giver mulighed for gennem samtale mellem elev og prøvetager at afdække, hvad eleven gør, når eleven løser en given opgave, hvad eleven behersker, hvordan eleven tænker, og hvilke fremgangsmåder eleven anvender. Hver prøve er bygget op, så man kan bevæge sig fra ’kan ikke’ over ’kan endnu ikke’ til ’kan’.

MI-prøverne er koblet til MG og FG, således at man kan gå fra MG/FG til MI og starte på det niveau, som eleven havde vanskeligheder med i MG/FG. De enkelte MI-prøver består af et varieret antal trin, således at prøverne kan anvendes over for elever fra 1.-10. klasse. Til hvert trin i de enkelte MI-prøver er der så mange opgaver med samme omdrejningspunkt, at eleven kan gennemføre adskillige forløb uden at blive præsenteret for præcis den samme opgave. MI-prøverne er således ikke opdelt i klassetrin, men i 31 opgavehæfter, som byder på opgaver inden for hver sin matematikfaglige disciplin: antalsbestemmelse, talkendskab, addition, subtraktion, multiplikation, division, relationer, talrækker, positionssystemet, brøk, procent, omsætning, potens, overslag, afrunding, statistik, tid og klokke, længde og omkreds, ABC omsætning, målestok, geometriske figurer, omsætning af flademål, areal, vinkler, rummål, flytninger, uligheder, ligninger, reduktion, funktioner, koordinatsystem.

MI består af 5 elevhæfter, 5 vejledninger (én for hvert elevhæfte) samt et opgørelsesark til hver af de 31 MI-discipliner.

MI er udviklet på baggrund af analyser af de 31 ovennævnte matematikfaglige discipliner samt de ikke-korrekte svar, som blev afgivet af de elever, der bidrog til standardiseringen af MG/FG.

Ved førstegangskøb af MI er det nødvendigt at bestille det komplette sæt.

En komplet indeholder: 1 af hver vejledning, 1 af hver opgave ark og 1 af hvert elevhæfte.

Administrationstid

Forskelligt - afhængigt af opgaver

Copyright år

2005

Ref-ID:40515   P-ID:40514

Artikel Hinzugefügt