• Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
MMPI™-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory™-2

Struktureret test til klinisk vurdering af personlighed og psykologiske egenskaber

af J. N. Butcher, J. R. Graham, Y. S. Ben-Porath, A. Tellegen, W. G. Dahlstrom, B. Kaemmer

HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

Papir og blyant
HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

MMPI-2 HTS
Varenummer: 0354-600
200,00 kr
Bogmærke
MMPI-2 HTS test med licens
Varenummer: 0354-601
100,00 kr
Køb dette produkt til 70,00 kr og spar op til 30%.
  • Køb 10 for 85,00 kr/stk. spar 15%
  • Køb 50 for 70,00 kr/stk. spar 30%
Bogmærke
Papir og blyant
MMPI-2 komplet ekskl. scoringer
Varenummer: 0354-00
890,00 kr
Bogmærke
MMPI-2 vejledning
Varenummer: 0354-01
590,00 kr
Bogmærke
MMPI-2 spørgeskema
Varenummer: 0354-07
52,00 kr
Bogmærke
MMPI-2 svarark (10 Stk.)
Varenummer: 0354-08
100,00 kr
Bogmærke
MMPI-2: Assessing Personality & Psychopathology John R. Graham
Varenummer: 0354-81
950,00 kr
Bogmærke

Formål

Vurdering af personlighed og psykologiske egenskaber hos voksne i alderen 18-88 år.

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

MMPI-2 er en af de mest udbredte personlighedstest i verden og anvendes især inden for sundhedssektoren, men også i retslige sammenhænge.

MMPI-familien består af strukturerede spørgeskemaer, der er udviklet på baggrund af klinisk praksis med henblik på at kunne hjælpe med diagnosticering.

MMPI-2

MMPI-2 består af 567 items, hvor hvert item indgår i en eller flere af de mange skalaer. Som MMPI-2 foreligger p.t., indeholder den 10 kliniske syndromskalaer med 41 tilhørende underskalaer, 9 restrukturerede kliniske syndromskalaer, 15-16 supplerende, 8 validitetsskalaer, 15 indholdsskalaer med dertilhørende 27 underskalaer, 5 PSY-5 personlighedsdimensioner samt 17 sæt af kritiske items.

De kliniske syndromskalaer og de restrukturerede kliniske syndromskalaer retter sig primært mod den tungere psykiatriske del som depression, skizofreni etc. De tilhørende 41 underskalaer er tænkt som nuancering af de 10 kliniske syndromskalaer. De 15 tillægsskalaer tjener samme formål og er dels dannet for at hjælpe tolkningen af de 10 kliniske syndromskalaer, men også for at dække aspekter, som de kliniske syndromskalaer i mindre grad dækker.

Med de 15 indholdsskalaer flyttes fokus i højere grad fra den tungere psykiatri, repræsenteret ved de kliniske skalaer, til personlighedsforstyrrelser og almen personlighedsvurdering. De 5 PSY-5 personlighedsdimensioner er anvendelige i forbindelse med diagnosticering af personlighedsforstyrrelser, samt som essentiel komponent i forståelsen af det kliniske udtryk af en given lidelse.

De 17 sæt af kritiske items blev introduceret for i højere grad at være i stand til at udelukke organiske lidelser, inden en psykiatrisk diagnose blev stillet. Endelig indeholder MMPI-2 8 forskellige validitets- og korrektionsskalaer, som har til formål at vurdere validiteten af besvarelsen.

Grundet MMPI-2's næsten teorifrie fundament udvikles der løbende nye skalaer. MMPI-2 er derved et særdeles praksisorienteret spørgeskema, der qua den løbende udvikling og praksisrelaterede forskning er et redskab, som kan anvendes bredt i klinisk praksis nu og fremover. Sammen med WAIS og Rorschach anses MMPI-2 for at være „best practice“, når det gælder assessment inden for psykiatrien og den kliniske psykologi i USA.

Betydningen af MMPI-2 testresultater er dokumenteret og beskrevet i talrige bøger og artikler, hvorved den individuelle tolkning af testresultater kan præciseres og målrettes.

MMPI-2 foreligger i en dansk oversættelse af både spørgeskema og manual. MMPI-2 er normeret på baggrund af et repræsentativt sample bestående af 550 danske mænd og kvinder i alderen 18-88 år. Hertil kommer et mindre klinisk sample.

MMPI-2 er oversat og bearbejdet af Jan Ivanouw, Eva Neerup, Dorthe Herholdt Silver og Henriette K. Elkjær.

Kursus i MMPI-2/MMPI-2-RF

Der afholdes løbende introduktions- og certificeringskurser i MMPI-2/MMPI-2-RF. Se kommende kurser i kursuskalenderen.

Årlig licens eller løssalg
Testadministration i HTS-platformen kan enten ske med eller uden en årlig licens. Vælger du en årlig licens, har du mulighed for at købe en lang række test til nedsat pris og med mængderabat. Ønsker du ikke en årlig licens, betaler du blot en højere løssalgspris.
Læs mere om licens, eller kontakt forlaget på tlf. 35381655.

Forfatterne på de forskellige originalversioner er:

  • 2001 Manual: James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D., and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press
  • 2003 RC Scales Test Monograph: Auke Tellegen, Ph.D.,Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., John L. McNulty, Ph.D., Paul A. Arbisi, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., and Beverly Kaemmer
  • 2009 FBS Test Monograph: Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D.

En komplet MMPI-2 indeholder: 1 vejledning, 5 spørgeskemaer og 10 svarark.

Den 5. udgave af MMPI-2: Assessing Personlity and Psychopathology gennemgår de forskellige anvendelsesformer og den korrekte fortolkning af testen. Bogen er omfattende og opdateret, giver præcise instruktioner i at administrere og score MMPI-2 og diskuterer brugen af testen i forskellige befolkningsgrupper, herunder ældre, etniske minoriteter, patienter og fængslede. Den indeholder guider til fortolkning af MMPI-2's validitet, kliniske indhold og supplerende skalaer, illustreret med cases og eksempler. Bogen dækker også RC- (Restructured Clinical) og PSY-5-skalaer (Personality Pschopathology). Nyt i den 5. udgave er et kapitel om den seneste udgave af testen, MMPI-2-RF (Restructured Form), og et tidligere udeladt kapitel om ungdomsudgaven, MMPI-A, er opdateret og genindsat.

MMPI-2: Assessing Personality and Psychopathology er rettet mod klinikere, der arbejder med personlighedsvurdering, og også relevant for forskere og studerende inden for dette område.

Administrationstid

60-90 minutter

Copyright år

2007

MMPI-2 findes også i en forkortet version:

MMPI-2-RF™

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form™

Struktureret test til klinisk vurdering af personlighed og psykologiske egenskaber af Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen

MMPI-2-RF er en forkortet version af MMPI-2 som er blandt de mest udbredte personlighedstest i verden og anvendes især inden for sundhedssektoren, men også i retslige sammenhænge.MMPI-familien består af strukturerede spørgeskemaer, der er udviklet på baggrund af klinisk praksis med henblik på at kun…

Fås som:
Vis
Ref-ID:40416   P-ID:40415

Artikel Hinzugefügt