NAS-PI komplet
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
NAS-PI

Novaco Anger Scale and Provocation Inventory

Vrede og provokationer

af Raymond W. Novaco

Papir og blyant
Papir og blyant
NAS-PI komplet
Varenummer: 0528-00
940,00 kr
Bogmærke
NAS-PI vejledning
Varenummer: 0528-01
690,00 kr
Bogmærke
NAS-PI manual, amerikansk
Varenummer: 0528-02
820,00 kr
Bogmærke
NAS-PI spørgeskema, scorings- og profilark (10 Stk.)
Varenummer: 0528-07
300,00 kr
Bogmærke
NAS-PI komplet

Formål

Vurdering af vrede og reaktioner hos voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

NAS-PI er et spørgeskema, der er relevant at anvende til at vurdere og guide behandlingen af problematikker relateret til vrede. NAS-PI er nem at udfylde og administrere, og er derfor en hurtig måde at få adgang til oplysninger om vrede og baggrunden for vreden.

Personer, der har alvorlige problemer med at styre deres vrede, er ofte meget dårlige til at beskrive og anerkende deres følelser og opførsel. NAS-PI kan hjælpe patienten med bedre indsigt i, hvad der fremprovokerer vreden og dermed give mulighed for bearbejdning og kontrol.

NAS-PI består af to dele: Den ene består af et selvvurderingsskema på 60 spørgsmål (Novaco Anger Scale), som fortæller hvordan vrede opleves af den enkelte, samt et spørgeskema på 25 spørgsmål (Provocation Inventory) til at belyse, hvilke situationer der fremprovokerer vreden.

Novaco Anger Scale er opdelt i følgende skalaer:

 • Kognitiv (COG)
 • Spænding (ARO)
 • Adfærd (BEH)
 • Vredesregulering (REG)

Provocation Inventory består af fem skalaer:

 • Respektløs behandling
 • Uretfærdighed
 • Frustration
 • Irriterende træk ved andre
 • Irritationer

Der er danske normer til NAS-PI bestående af både en klinisk gruppe på 250 personer og en ikke-klinisk gruppe på 477 personer. Data er indsamlet og bearbejdet af Stine Bjerrum Møller, som har skrevet ph.d. om testen og vrede generelt.

Studier har vist, at NAS-PI kan skelne mellem voldelig og ikke voldelig adfærd hos retsmedicinsk indlagte patienter, vurdere risiko for voldelig adfærd under indlæggelse/fængsling samt efter udskrivning eller løsladelse. NAS-PI kan vise, om der er risiko for at vreden vil bluse op igen, om evt. vrede bliver undertrykket og ikke bearbejdet samt et skift i, hvordan vrede kommer til udtryk.

Vi afholder kurser i brugen af NAS-PI. Kontakt os for mere information.

Administrationstid

25 minutter

Copyright år

2013

Ref-ID:40731   P-ID:40730

Artikel Hinzugefügt