NRDLS komplet
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sundhedsplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Speciallærere
NRDLS

The New Reynell Developmental Scales

af Susan Edwards

Papir og blyant
Papir og blyant
NRDLS komplet
Varenummer: 0548-00
7.400,00 kr
Bogmærke
NRDLS Vejledning
Varenummer: 0548-01
890,00 kr
Bogmærke
NRDLS registreringsskema (10 Stk.)
Varenummer: 0548-07
180,00 kr
Bogmærke
NRDLS komplet

Formål

Vurdering af sprogudvikling hos børn mellem 2-5:11 år

Administration

Individuel

Beskrivelse

Reynells sprogudviklingsskalaer er et klassisk og fundamentalt værktøj inden for det talepædagogiske område både i Danmark og internationalt og giver mulighed for kvantitativt og omfattende at teste barnets sproglige udvikling.

Testen er udviklet med henblik på vurdering og planlægge af den talepædagogiske indsats, overfor især børn med generelle indlæringsvanskeligheder, hvis sproglige udvikling ofte foregår i langsommere tempo, som skal hjælpes på vej.

NRDLS (1. udgave, 3. oplag 2019) har mange fordele i forhold til tidligere versioner.

 • Der er tilføjet nye diagnostiske opgaver, som omfatter nye områder af sproget. 
 • Der gives tydelige, konkrete eksempler på casebørn, så man lettere kan forholde sig til en eventuelt videre udredning
 • Teoriafsnittene er blevet opdateret med en kort, men grundig gennemgang af nyeste forskningsevidens inden for fagfeltet.
 • De danske normer er meget mere omfattende end tidligere.
 • Materialerne er af bedre kvalitet.

Der er sket radikale ændringer, som er foretaget i samarbejde med forskere og praktikere på fagfeltet.

Testen forholder sig til, hvordan logopæden kan imødekomme de særlige udfordringer, der kan opstå ved testning af børn dansk som andetsprog. Reynellen skal ikke opfattes som et øjebliksbillede af barnets færdigheder, men kan også bidrage med en kvalitativ analyse, som kan pege på mere detaljerede forståelse af tidsmarkører og komplekse sætninger eller yderligere udredning, hvilket gør den nye version stærkere og mere valid end de tidligere versioner.

Testmaterialet består af legetøj, figurer, moderne tegninger, hånddukker og andre genstande, som er appellerende for børn i den pågældende alder. Opgaverne går ud på at udpege og benævne genstande som fx en bamse eller en kop, udføre bestemte handlinger efter anvisninger som fx “læg æblet på sengen” eller vælge, hvilket billede af flere mulige der passer til en bestemt ting.

Opgaverne bliver gradvist sværere både inden for og imellem delområderne, således at det er muligt at begrænse testens tidsforbrug ved at gå videre til næste delområde eller afbryde, når barnet tydeligvis ikke længere er i stand til at løse opgaverne. Resultatet gøres op i henholdsvis impressivt og ekspressivt sprog, dvs. hvad barnet er i stand til at forstå, og hvad det er i stand til at give udtryk for.

Oversat og bearbejdet af Helle Iben Bylander og Trine kjær Krogh.

Administrationstid

35-60 minutter

Copyright år

2015

Ref-ID:0548-00   P-ID:40820

Artikel Hinzugefügt