Ord-Associationsprøve komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
ORD

Ord-associationsprøve

Projektiv test til vurdering af begrebsdannelse og tænkning

af Ruth Andersen

Papir og blyant
Papir og blyant
Ord-Associationsprøve komplet
Varenummer: 0003-00
95,00 kr
Bogmærke
Ord-Associationsprøve komplet

Formål

Projektiv begrebsdannelsestest

Administration

Individuel

Beskrivelse

Ord-Associationsprøven anvendes til at sige noget om tænkning og sprog og eventuelle forstyrrelser i disse funktioner samt til at pege på særlige områder hos testpersonen, som har stærk følelsesmæssig betydning. Testen har en lang tradition inden for dansk klinisk psykologi og er meget velegnet til vurdering af formelle tankeforstyrrelser og kan derfor anvendes ved mistanke om skizofreni. Sammen med TAT og Rorschach udgør Ord-Associationsprøven det klassiske Rapaport testbatteri.

Testen går ud på, at testpersonen, når vedkommende får forelagt en række på forhånd udvalgte ord, skal sige det første ord, der falder ham/ hende ind. Testen omfatter i alt 70 ord og gennemføres i to faser. Først noteres testpersonens associationsord og reaktionstid for ét ord ad gangen. Derefter beder man vedkommende genkalde, hvilke yderligere associationer de enkelte ord afstedkom. Testen består af instruktionsark og 10 registreringsark.

Ord-Associationsprøven er en modificeret udgave af Rapaports klassiske liste over stimulusord.

Ord-Associationsprøven må kun anvendes af psykologer.

Administrationstid

20-30 minutter

Copyright år

1985

Ref-ID:40431   P-ID:40430

Artikel Hinzugefügt