ST vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Logopæder
ST 2-9

Pædagogisk analyse af stavning

Prøver til pædagogisk analyse af skoleelevers stavefærdigheder

af Poul Erik Jensen, Inger-Lise Heinze

Papir og blyant
Papir og blyant
ST vejledning
Varenummer: 0249-01
220,00 kr
Bogmærke
ST orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer
Varenummer: 0249-06
260,00 kr
Bogmærke
ST3 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-07
84,00 kr
Bogmærke
ST4 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-08
84,00 kr
Bogmærke
ST5 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-09
84,00 kr
Bogmærke
ST6 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-10
84,00 kr
Bogmærke
ST7 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-11
84,00 kr
Bogmærke
ST8 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-12
84,00 kr
Bogmærke
ST9 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-13
84,00 kr
Bogmærke
ST2-9 elevhæfter (5 af hver) + 1 lærerark af hver
Varenummer: 0249-15
346,00 kr
Bogmærke
ST2 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-20
82,00 kr
Bogmærke
ST vejledning

Formål

Pædagogisk analyse af stavning

Administration

Klasse/individuel

Beskrivelse

Bemærk at dette produkt også fås digitalt.

ST-prøverne er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Hermed bibringes læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats.

ST-prøverne indeholder opgaver i de forskellige stavediscipliner: diktat, orddeling, store bogstaver, sammensatte ord osv. Prøverne findes i en afpasset udgave til hvert klassetrin mellem 2. og 9. klasse. De er konstrueret med henblik på at analysere de typer fejl, eleverne begår. Der skelnes mellem forskellige fejltyper, som svarer til undervisningsområder, læreren er bekendt med. Prøven tager for hver fejltype stilling til, om klassens/elevens standpunkt ved denne fejltype er alderssvarende, eller i hvilken grad standpunktet er bedre eller dårligere i forhold til andre klasser.

Vejledning indeholder tabeller, der er udarbejdet efter en landsdækkende standardiserende prøveindsamling, hvor mere end 20.000 ST-prøver var ude til afprøvning i skolerne. Siden har mere end 100.000 elever årligt brugt disse prøver.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 af hver elevhæfte, lærerark og reg.ark.

Administrationstid

2 lektioner

Copyright år

2004

ST Digital

Pædagogisk analyse af stavning

Prøver til pædagogisk analyse af skoleelevers stavefærdigheder af Inger-Lise Heinze, Poul Erik Jensen

ST Digital er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Hermed bibringes læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats.ST Digital indeholder opgaver i de forsk…

Fås som:
Vis
Ref-ID:40476   P-ID:40475

Artikel Hinzugefügt