ST vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Logopæder
ST 2-9

Pædagogisk analyse af stavning

Prøver til pædagogisk analyse af skoleelevers stavefærdigheder

af Poul Erik Jensen, Inger-Lise Heinze

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Papir og blyant
ST vejledning
Varenummer: 0249-01
186,00 kr
Bogmærke
ST orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer
Varenummer: 0249-06
226,00 kr
Bogmærke
ST3 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-07
80,00 kr
Bogmærke
ST4 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-08
80,00 kr
Bogmærke
ST5 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-09
80,00 kr
Bogmærke
ST6 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-10
80,00 kr
Bogmærke
ST7 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-11
80,00 kr
Bogmærke
ST8 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-12
80,00 kr
Bogmærke
ST9 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-13
80,00 kr
Bogmærke
ST2-9 elevhæfter (5 af hver) + 1 lærerark af hver
Varenummer: 0249-15
330,00 kr
Bogmærke
ST2 elevhæfte + lærerark og reg.ark (10 Stk.)
Varenummer: 0249-20
80,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
ST registreringsprogram
Varenummer: 0249-200
748,00 kr
Bogmærke
ST vejledning

Formål

Pædagogisk analyse af stavning

Administration

Klasse/individuel

Beskrivelse

ST-prøverne er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Hermed bibringes læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats.

ST-prøverne indeholder opgaver i de forskellige stavediscipliner: diktat, orddeling, store bogstaver, sammensatte ord osv. Prøverne findes i en afpasset udgave til hvert klassetrin mellem 2. og 9. klasse. De er konstrueret med henblik på at analysere de typer fejl, eleverne begår. Der skelnes mellem forskellige fejltyper, som svarer til undervisningsområder, læreren er bekendt med. Prøven tager for hver fejltype stilling til, om klassens/elevens standpunkt ved denne fejltype er alderssvarende, eller i hvilken grad standpunktet er bedre eller dårligere i forhold til andre klasser.

Vejledning indeholder tabeller, der er udarbejdet efter en landsdækkende standardiserende prøveindsamling, hvor mere end 20.000 ST-prøver var ude til afprøvning i skolerne. Siden har mere end 100.000 elever årligt brugt disse prøver.

ST-prøverne kan scores i et registreringsprogram, hvis man ikke ønsker at score dem manuelt.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 af hver elevhæfte, lærerark og reg.ark.

Administrationstid

45 minutter

Copyright år

2004

Skriftsproglig udvikling

Læse- og staveprøver til 0.-8. klasse af Lene Møller, Holger Juul

Skriftsproglig udvikling er et standardiseret prøvemateriale, som dækker hele spektret fra bogstavkendskab til stavning og læsning i 0.-8. klasse. Prøverne er overvejende bygget op omkring det velkendte multiple-choice-format med enten en række tegninger, bogstaver eller sætninger at vælge imellem.M…

Fås som:
Vis
Ref-ID:40476   P-ID:40475

Artikel Hinzugefügt