Rey Complex Figure Test and Recognition Trial komplet, amerikansk
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
RCFT

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial

Vurdering af specifikke kognitive funktioner hos børn og voksne (eksekutive-, visuospatiale- og hukommelsesfunktioner)

af John E. Meyers, Kelly R. Meyers

Papir og blyant
Papir og blyant
Rey Complex Figure Test and Recognition Trial komplet, amerikansk
Varenummer: 0326-00
3.300,00 kr
Bogmærke
Rey Complex Figure Test Testbooklets, amerikansk (10 Stk.)
Varenummer: 0326-07
400,00 kr
Bogmærke
Rey Complex Figure Test and Recognition Trial komplet, amerikansk

Formål

Vurdering af specifikke kognitive funktioner hos børn og voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial er en nyere udgave af den inden for neuropsykologien meget anvendte Complex Figure Test (CFT) også kendt som Reys figur. Den er i mange år blevet anvendt af kliniske psykologer til vurdering af konstruktionelle færdigheder og visuospatial hukommelse. Testen kan endvidere diskriminere mellem hjerneskadede patienter og normale kontrolpersoner, ligesom den kan skelne effektivt mellem hukommelsesproblemer og dårlige præstationer, der skyldes motoriske vanskeligheder. Og endelig er den i stand til at skelne mellem hukommelsesbesværede patienter, der kan klare sig i eget hjem, og dem, der ikke kan. Testen anvendes også til diagnostik af psykiatriske lidelser.

Testmaterialet består af en afbildning af en kompleks, geometrisk figur. Selve testen omfatter fire dele. I kopieringsdelen skal figuren kopieres på et stykke papir. Herefter kommer den umiddelbare genkaldelse, idet alt testmateriale fjernes, og figuren gengives efter hukommelsen. Efter en halv times pause kommer forsinket genkaldelse, hvor figuren atter skal tegnes efter hukommelsen. Og umiddelbart herefter kommer genkendelsesdelen; her vises et sæt af 24 delfigurer, hvoraf 12 svarende til de delfigurer, der hører til den oprindelige figur, skal udpeges.

RCFT har, i modsætning til tidligere udgaver af testen, en meget præcis angivelse af, hvordan man scorer de enkelte elementer i figuren. Vejledningen indeholder desuden scoringseksempler og gennemgang af caseundersøgelser. Nyt er også normer for børn.

Testen er standardiseret i USA i 1995 på 500 børn og 600 voksne. Vejledningen indeholder dokumentation for testens psykometriske kvaliteter og foreligger på amerikansk.

Administrationstid

45 minutter

Copyright år

1995

Ref-ID:40521   P-ID:40520

Artikel Hinzugefügt