• Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Logopæder
  • Lærere
ROD

ROD

Receptivt ordforråd på dansk

af Holger Juul, Kikki Førsteliin Andersen

Digital
Digital
ROD Komplet
Varenummer: 0562-00
520,00 kr
Bogmærke
ROD Vejledning
Varenummer: 0562-01
420,00 kr
Bogmærke
ROD Internettest
Varenummer: 0562-300
25,00 kr
Køb dette produkt til 15,00 kr og spar op til 40%.
  • Køb 10 for 20,00 kr/stk. spar 20%
  • Køb 50 for 15,00 kr/stk. spar 40%
Bogmærke

Formål

Ordforrådsprøve til børn og unge i alderen 2;6-16;11

Administration

Klasse/individuel

Beskrivelse

ROD er en ny dansk digital ordforrådsprøve, som benyttes til at afdække kendskab til ordforråd.

Rod er en normrelateret prøve, der belyser prøvedeltagernes sproglige færdigheder ift. deres receptive ordforråd. Besvarelsen scores og sammenlignes med jævnaldrende dansktalende børns præstationer.

Ordforrådet er en central del af de sproglige færdigheder, og udvikler sig gennem hele livet. Resultatet af en ordforrådsprøve kan derfor være en væsentlig indikator for en persons sproglige kompetence.

Klarlægning af ordforråd kan være nyttigt i mange henseender, fx ved tilrettelæggelse af undervisning, hvor man især bør være opmærksom på børn og unge, der ikke har et alderssvarende ordforråd.

Udredning af ordforrådet kan også bidrage med vigtig information, fx når man belyser de sproglige færdigheder hos personer med kognitive skader erhvervet som følge af sygdom eller ulykke.

Opgaverne i ROD er i det velkendte multiple-choice-format, hvor prøvedeltagerne præsenteres for en lydafspilning af et målord og derefter skal vælge den rigtige illustration ud af fire mulige. Opgaverne er ordnet efter stigende sværhedsgrad. Med tilpasning af startpunkt, bakbetingelse og stopbetingelse kan antallet af opgaver tilpasses den enkelte prøvedeltager med henblik på størst mulig præcision med færrest mulige opgaver.

Prøvedeltagerne oprettes manuelt eller via Unilogin på Skoleportalen, og besvarelserne scores automatisk undervejs i prøven. Efterfølgende kan der straks trækkes en resultatrapport, der bidrager med forskellige nyttige oplysninger om prøvedeltagerens præstation, samt illustration af præstationen ift. normen.

Prøven kan benyttes individuelt eller i en større gruppe, fx som screening i en skoleklasse eller sproggruppe, eller som en del af en individuel udredning af sproglige kompetencer.

ROD er standardiseret til børn og unge i alderen 2;6-16;11, men kan også benyttes (med individuel score) til personer udenfor denne aldersgruppe.

ROD Komplet består af en vejledning og 10 stk. digitale prøver.

Husk vejledningen
Med vejledningen til ROD har du et vigtigt arbejdsredskab til forberedelsen, afviklingen og resultatfortolkningen af prøverne. Vejledningen præsenterer bl.a. en række cases, der illustrerer brugen af prøveresultaterne i praksis.

Online-kursus
Der afholdes online-kurser i ROD til efteråret. Der er både et kursus til dig der arbejder i indskolingen og til dig der arbejder i dagtilbud. Find dit kursus i kursuskalenderen.

Administrationstid

Typisk under 20 minutter.

Copyright år

2024

Ref-ID:0562-00   P-ID:65788

Artikel Hinzugefügt