ROD Komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Logopæder
  • Lærere
ROD

ROD

Receptivt ordforråd på dansk

af Holger Juul, Kikki Førsteliin Andersen

Digital
Digital
ROD Komplet
Varenummer: 0562-00
in preparation
520,00 kr
Bogmærke
ROD Vejledning
Varenummer: 0562-01
in preparation
420,00 kr
Bogmærke
ROD Internettest
Varenummer: 0562-300
in preparation
25,00 kr
Køb dette produkt til 15,00 kr og spar op til 40%.
  • Køb 10 for 20,00 kr/stk. spar 20%
  • Køb 50 for 15,00 kr/stk. spar 40%
Bogmærke
ROD Komplet

Formål

Ordforrådsprøve til børn og unge i alderen 2;6-16;11

Administration

Klasse/individuel

Beskrivelse

ROD udkommer snart!

ROD er en ny dansk digital ordforrådsprøve, som benyttes til at afdække kendskab til ordforråd.

Ordforrådet er en central del af de sproglige færdigheder, og udvikler sig gennem hele livet. Resultatet af en ordforrådsprøve kan derfor være en væsentlig indikator for en persons sproglige kompetence.

Klarlægning af ordforråd kan være nyttigt i mange henseender, fx ved tilrettelæggelse af undervisning, hvor man især bør være opmærksom på børn og unge, der ikke har et alderssvarende ordforråd.

Udredning af ordforrådet kan også bidrage med vigtig information, når man fx belyser de sproglige færdigheder hos personer med kognitive skader erhvervet som følge af sygdom eller ulykke.

Prøven kan benyttes individuelt eller i en større gruppe, fx som screening i en skoleklasse, eller som en del af en individuel udredning af sproglige kompetencer.

ROD er standardiseret til børn og unge i alderen 2;6-16;11, men kan også benyttes (med individuel score) til personer udenfor denne aldersgruppe.

ROD Komplet består af en vejledning og 10 stk. internettest.

Administrationstid

Typisk under 20 minutter.

Copyright år

2024

Ref-ID:65789   P-ID:65788

Artikel Hinzugefügt