• Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Logopæder
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
SPM-P

Sensory Processing Measure - Preschool

af Cheryl Ecker, Heather Kuhaneck Miller

Papir og blyant
Papir og blyant
SPM-P komplet
Varenummer: 0543-00
970,00 kr
Bogmærke
SPM-P vejledning
Varenummer: 0543-01
440,00 kr
Bogmærke
SPM-P manual, amerikansk
Varenummer: 0543-02
850,00 kr
Bogmærke
SPM-P spørgeskema forældre/værge (10 Stk.)
Varenummer: 0543-07
260,00 kr
Bogmærke
SPM-P spørgeskema pædagog/dagplejer (10 Stk.)
Varenummer: 0543-08
260,00 kr
Bogmærke

Formål

Vurdering af sensorisk bearbejdning hos førskolebørn i alderen 2-5 år

Administration

Individuel

Beskrivelse

Sensory Processing Measure-Preschool (SPM-P) er en normbaseret undersøgelse af sanseintegration/sensorisk bearbejdning, som indhenter information om et barns adfærd, motoriske koordination og aktivitetsdeltagelse i hjemmet eller i dagpleje/institution.

Separate scorer gives for henholdsvis social deltagelse, funktion af fem sensoriske systemer samt motorisk planlægning.

Undersøgerne skal være ergoterapeuter eller andre professionelle, som har faglige kvalifikationer samt erfaring inden for sanseintegration/sensorisk bearbejdning, hvilket kan inkludere fysioterapeuter, psykologer og talehørespecialister.

SPM-P-redskabet giver vigtig information om, hvorvidt sensoriske forhold påvirker eller ikke har betydning for et barns adfærd, hvilket gør den til et værdifuldt redskab i overvejelserne omkring, hvilken type indsats der er mest hensigtsmæssig for et barn.

SPM-P er også anvendelig til evaluering af effekten af den valgte interventionsmetode, når redskabet administreres indlednings- og afslutningsvist.

Anvendelse af SPM fremmer teamsamarbejdet omkring interventionsstrategier, miljøtilpasninger, planlægning af indsats samt udarbejdelse af barnets individuelle udviklings- og læringsplan.

Spørgeskemaet er standardiseret gennem et demografisk repræsentativt sample med 651 normalt udviklede amerikanske børn fra 2 til 5 år.

Oversat af Ingelis Arnsbjerg.

En komplet SPM-P indeholder:
1 vejledning, 10 spørgeskemaer til hjemmet og 10 spørgeskemaer til pædagogen.

Administrationstid

15-20 minutter

Copyright år

2014

Ref-ID:40791   P-ID:40790

Artikel Hinzugefügt