SVKS komplet
SVKS komplet
 • SVKS komplet
 • SVKS komplet
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sundhedsplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Pædagoger
 • Specialpædagoger
SVKS

Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog

Materiale til undersøgelse af kommunikativ kompetence hos udviklingshæmmede

af Chris Kiernan, Barbara Reid

Papir og blyant
Papir og blyant
SVKS komplet
Varenummer: 0251-00
205,00 kr
Bogmærke
SVKS vejledning
Varenummer: 0251-01
110,00 kr
Bogmærke
SVKS Skema (10 stk.)
Varenummer: 0251-07
104,00 kr
Bogmærke
SVKS komplet
SVKS komplet
 • SVKS komplet
 • SVKS komplet

Formål

Måling af kommunikativ kompetence

Administration

Individuel

Beskrivelse

Skemaet kan anvendes til at afsøge eksisterende sproglige og ikke-sproglige kommunikative færdigheder hos udviklingshæmmede med henblik på at tilrettelægge den bedst mulige undervisning og optræning. Skemaet er oprindeligt udviklet til personer med medfødte kommunikationshandicap, men er også velegnet til at afdække kommunikative færdigheder hos personer med svære erhvervede hjerneskader.

SVKS består af en række spørgsmål inden for 27 områder, eksempelvis følelsesmæssige udtryk, imitation, lyde, forståelse af talesprog o.lign. De skal besvares af en person, der har et godt kendskab til og god kontakt med det pågældende individ. Ideelt udfyldes skemaet af primærpersonale såvel som af pårørende. Svarene gøres op enten i henhold til de 27 emneområder (en fuld SVKS-profil) eller i kort form på følgende skalaer: opmærksomhedssøgen, fælles opmærksomhed, behovstilfredsstillelse, positiv interaktion, negativ interaktion, simpel negation, imitation og forståelse.

Materialet kan benyttes af alle, uanset faglig baggrund. Det kan anvendes på børn, unge og voksne, der lider af udviklingsforstyrrelse. I SVKS-vejledningen gives forslag til fortolkning af resultaterne, ligesom der anføres forslag til undervisningsplanlægning.

Oversat og bearbejdet af Anne Vibeke Fleischer og Kirsten Nielsen.

En komplet indeholder: 1 vejledning og 10 spørgeskemaer.

Administrationstid

2 timer

Copyright år

1990

Ref-ID:40479 P-ID:40478

Artikel Hinzugefügt