Skriftsproglig udvikling orienteringssæt - fra 5 til 12 år

 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Logopæder
Skriftsproglig udvikling

Læse- og staveprøver til 0.-8. klasse

af Lene Møller, Holger Juul

Download

Digital
Papir og blyant
Vejledninger
Digital
Ordlæseprøve 1 Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-321
80,00 kr
Bogmærke
Ordlæseprøve 2 Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-322
80,00 kr
Bogmærke
Sætningslæseprøve 1 Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-331
80,00 kr
Bogmærke
Sætningslæseprøve 2 Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-332
80,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 1, Lille Mus Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-341
80,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 2, Sne og ski Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-342
80,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 3, Svaler i april Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-343
80,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 4, Løven og myggen Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-344
80,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 5, Isbjørneungen Knut Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-345
80,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 6, Fiskeren og ånden Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-346
80,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 7, Svanehammen Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-347
80,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 8, Kan ålen reddes? Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-348
80,00 kr
Bogmærke
Staveprøve 1 Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-351
72,00 kr
Bogmærke
Staveprøve 2 Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-352
72,00 kr
Bogmærke
Staveprøve 3 Internettest Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-353
80,00 kr
Bogmærke
Ordgenkendelse Internettest Skriftsproglig udvikling (10 stk.)
Varenummer: 0546-321
82,00 kr
Bogmærke
Sætningslæsehastighed Internettest Skriftsproglig udvikling (10 stk.)
Varenummer: 0546-331
82,00 kr
Bogmærke
Tekstforståelse Udsagn A Internettest Skriftsproglig udvikling (10 stk.)
Varenummer: 0546-341
82,00 kr
Bogmærke
Tekstforståelse Udsagn B Internettest Skriftsproglig udvikling (10 stk.)
Varenummer: 0546-342
82,00 kr
Bogmærke
Tekstforståelse Cloze Internettest Skriftsproglig udvikling (10 stk.)
Varenummer: 0546-343
82,00 kr
Bogmærke
Staveprøve 4 Internettest Skriftsproglig udvikling (10 stk.)
Varenummer: 0546-351
82,00 kr
Bogmærke
Testpakke (10 stk. af hver): Ordgenkendelse, Sætningslæsehastighed, Staveprøve 4
Varenummer: 0546-390
164,00 kr
Bogmærke
Papir og blyant
Bogstavprøve 1, Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-11
90,00 kr
Bogmærke
Bogstavprøve 2, Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-12
90,00 kr
Bogmærke
Ordlæseprøve 1, Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-21
90,00 kr
Bogmærke
Ordlæseprøve 2, Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-22
90,00 kr
Bogmærke
Sætningslæseprøve 1, Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-31
90,00 kr
Bogmærke
Sætningslæseprøve 2, Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-32
90,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 1, Lille Mus Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-41
90,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 2, Sne og Ski Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-42
90,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 3, Svaler i April Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-43
90,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 4, Løven og myggen Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-44
90,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 5, Isbjørneungen Knut Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-45
90,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 6, Fiskeren og ånden i flasken Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-46
90,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 7, Svanehammen Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-47
90,00 kr
Bogmærke
Tekstlæseprøve 8, Kan ålen reddes? Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-48
90,00 kr
Bogmærke
Staveprøve 1, Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-51
78,00 kr
Bogmærke
Staveprøve 2, Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-52
78,00 kr
Bogmærke
Staveprøve 3, Skriftsproglig udvikling (10 Stk.)
Varenummer: 0432-53
88,00 kr
Bogmærke
Vejledninger
Skriftsproglig udvikling orienteringssæt - fra 5 til 12 år
Varenummer: 0432-00
1.470,00 kr
Bogmærke
Vejledning til Bogstavprøve 1-2
Varenummer: 0432-01
310,00 kr
Bogmærke
Vejledning til Ordlæseprøve 1-2
Varenummer: 0432-02
310,00 kr
Bogmærke
Vejledning til Sætningslæseprøve 1-2
Varenummer: 0432-03
310,00 kr
Bogmærke
Vejledning til Tekstlæseprøve 1-8
Varenummer: 0432-04
310,00 kr
Bogmærke
Vejledning til Staveprøve 1-3, 2. udgave
Varenummer: 0432-05
350,00 kr
Bogmærke
Supplement til digitale prøver - fra 5 til 12 år
Varenummer: 0432-300
160,00 kr
Bogmærke
Vejledning til Skriftsproglig udvikling – fra 12 år
Varenummer: 0546-01
490,00 kr
Bogmærke
Skriftsproglig udvikling orienteringssæt - fra 5 til 12 år

Formål

Vurdering af skriftsproglig udvikling.

Beskrivelse

Skriftsproglig udvikling er et standardiseret prøvemateriale, som dækker hele spektret fra bogstavkendskab til stavning og læsning i 0.-8. klasse. Prøverne er overvejende bygget op omkring det velkendte multiple-choice-format med enten en række tegninger, bogstaver eller sætninger at vælge imellem.

Med prøvesystemet Skriftsproglig udvikling vælger du selv om du vil benytte prøver i papirform eller digitalt – alt efter hvad der passer bedst til dig og dine elever.

Med prøvesystemet kan man bruge ordlæseprøverne, hvis man vil koncentrere sig om elevernes afkodning, eller prøverne til sætnings- og tekstlæsning, hvis man vil afdække elevernes læseforståelse.

Alle læse- og staveprøverne har et mål for elevernes sikkerhed, og læseprøverne opgør desuden elevens hastighed. På den måde kan de vise den gradvise udvikling fra usikker til sikker og fra sikker til automatiseret tilegnelse af færdigheden.

Alle papirprøverne i Skriftsproglig udvikling scores i Hogrefe Psykologisk Forlags administration- og scoringsportal på internettet, Hogrefes skoleportal. Det er gratis, og man kan benytte UNI-login.

To prøveserier

Prøvesystemet består af to prøveserier:
Skriftsproglig udvikling - fra 5 til 12 år og
Skriftsproglig udvikling - fra 12 år.

Du kan læse mere om de to prøveserier på https://www.hogrefe.com/dk/su

Husk vejledningen

Med vejledningen til dine prøver har du et vigtigt arbejdsredskab til forberedelsen, afviklingen og scoringen af prøverne. Uanset om du vælger prøver i papir eller digital form, får du med vejledningen en grundig beskrivelse af prøverne, en guide til gennemførelse og scoring af prøverne samt resultatfortolkning.

Herudover får du tips og gode råd til, hvordan du bruger prøveresultatet fremadrettet i din undervisning.

Bemærk at der for Skriftsproglig udvikling - fra 12 år kun findes én vejledning som dækker alle prøver i prøveserien.

Med Skriftsproglig udvikling kan du:

 • Følge dine elevers skriftsproglige udvikling fra skolestart til 8. klassetrin
 • Komme rundt om den skriftsproglige udvikling hvert skoleår
 • Evaluere i forhold til Fælles Mål
 • Sammenligne dine elevers besvarelser med en landsdækkende norm
 • Analysere dine elevers og hele klassens stærke og svage sider
 • Basere din undervisning på pålidelige prøver af elevers færdigheder

Skriftsproglig udvikling er forfattet af:

Lene Møller, cand.pæd. og forfatter til adskillige læseprøver og danskbogssystemer samt træningsmaterialerne Læsestrategen (også tilgængelig fra Hogrefe Psykologisk Forlag). Hun har en baggrund som dansklærer i folkeskolen og lektor i dansk ved Frederiksberg Seminarium.

Holger Juul, ph.d. i sprogvidenskab og lektor ved Center for Læseforskning, Københavns Universitet. Han er også ophavsmand til en række danskundervisningsmaterialer.

Kursus i Skriftsproglig udvikling

Der afholdes kurser i Skriftsproglig udvikling. Læs om kommende kurser i kursusoversigten.

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2017

Ref-ID:51428   P-ID:51427

Artikel Hinzugefügt