ITERS-R – Småbørnsmiljøvurderingsskala – Infant/Toddler Environment Rating Scale®, Revised
ITERS-R

Småbørnsmiljøvurderingsskala

Infant/Toddler Environment Rating Scale®, Revised

af Thelma Harms, Debby Cryer, Richard M. Clifford

ITERS-R – Småbørnsmiljøvurderingsskala – Infant/Toddler Environment Rating Scale®, Revised

Formål

Småbørnsmiljøvurderingsskala

Beskrivelse

ITERS-R – småbørnsmiljøvurderingsskala er et globalt anerkendt kvalitetsmålingsinstrument til at vurdere børnemiljøet i en institution eller dagpleje samt til at undervise personalet i selvevaluering. ITERS-R tager afsæt i forskningsbaseret viden om børns udvikling og behov, og har som småbørnsmiljøvurderingsredskab været afprøvet i dagtilbud over hele verden.

ITERS-R kan bruges af konsulenter, ledere og andre, som ønsker at vurdere børnemiljøet i en institution eller dagpleje, og den etablerede pålidelighed og gyldighed af skalaen gør endvidere ITERS-R særligt nyttigt i anvendelse ved forskning i og evaluering af dagtilbudsområdet.

ITERS-R er til brug inden for vuggestue- og dagplejeområdet med børn op til 30 måneder. Til børn mellem 3-5 år henviser vi til ECERS-3.

Øvrige udgivelser i serien

 • ECERS-3 – Børnemiljøvurderingsskala til børnehave
 • ECERS-E – Fokus på fire læreplansskalaer til børnehave
 • SACERS – Børnemiljøvurderingsskala til Skolefritidsordninger
 • FCCERS-R – Børnemiljøvurderingsskala til dagpleje

 • Læs mere på www.hogrefe.dk/ers

  Oversættelse og faglig bearbejdning

  Helle Iben Bylander,
  lektor, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre- og læselærer, underviser og konsulent i Sprogin.

  Trine Kjær Krogh,
  lektor, cand.mag., lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik, underviser og konsulent i Sprogin.

  Sprogin er den eneste virksomhed i Danmark som har ansat certificerede undervisere i ITERS-R og ECERS-3. Der afholdes løbende certificerende kurser i Sprogin. Kontakt Trine@sprogin.dk for nærmere information.

  ISBN: 978-87-7135-035-7

  ERS® and Environment Rating Scale® are registered trademarks of Teachers College, Columbia University.

  Copyright år

  2016

  Ref-ID:47909 P-ID:47908

  Artikel Hinzugefügt