SON-R 6-40 Komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
SON-R 6-40

Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test

Nonverbal intelligenstest til børn og voksne

af Peter J. Tellegen, Jacob A. Laros, Franz Petermann

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Papir og blyant
SON-R 6-40 Komplet
Varenummer: 0557-00
16.300,00 kr
Bogmærke
SON-R 6-40 Administrationsvejledning
Varenummer: 0557-01
520,00 kr
Bogmærke
SON-R 6-40 Manual I, engelsk (Teori)
Varenummer: 0557-02
720,00 kr
Bogmærke
SON-R 6-40 Manual III, engelsk (Normtabeller)
Varenummer: 0557-03
520,00 kr
Bogmærke
SON-R 6-40 Registreringsskema (10 stk.)
Varenummer: 0557-07
150,00 kr
Bogmærke
SON-R 6-40, Patterns (50 stk.)
Varenummer: 0557-08
1.650,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
SON-R 2½-7 og SON-R 6-40 Scoringsprogram
Varenummer: 0557-70
2.850,00 kr
Bogmærke
SON-R 6-40 Komplet

Formål

Vurdering af nonverbal intelligens hos børn og voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

SON-R 6-40 er udviklet til at kunne administreres uden brug af verbal eller skrevne instruktioner. Dette gør den ideel til testning af personer med kommunikationsbesvær, herunder helt og delvist døve eller personer med taleforstyrrelser. Derudover er den velegnet til testning af børn med forsinket udvikling eller indlæringsforstyrrelser, eller som på anden vis er svære at teste, samt både børn og voksne med få eller ingen danskkundskaber.

SON-R 6-40 består af i alt 124 opgaver fordelt på fire delprøver:
1. Analogier tester abstrakt og deduktiv ræsonnering. Testpersonen skal afkode forandringen i en geometrisk figur og anlægge forandringsprincippet på en anden tilsvarende figur.
2. Kategorier tester abstrakt ræsonnering. Tre billeder af objekter, der har et karakteristikum til fælles, vises, og testpersonen skal udvælge et objekt ud af fem, der besidder det samme karakteristikum.
3. Mosaikker er en præstationstest. Testpersonen skal genskabe et mosaikmønster med røde og hvide firkanter inden for en ramme.
4. Mønstre tester spatial forståelse og visuomotoriske færdigheder. Testpersonen skal udfylde den manglende midte af et mønster bestående af en eller flere linjer.

SON-R 6-40 adskiller sig fra de fleste andre intelligenstest ved, at testadministrator giver feedback efter hver opgave. I tilfælde af et korrekt svar bekræftes dette, og i tilfælde af et ukorrekt gives hjælp. Herved har testpersonen mulighed for at korrigere en fejlagtig opgaveløsningsstrategi. Testen er desuden adaptiv, hvilket reducerer administrationstiden og sammen med opgavefeedback kan forøge testpersoners motivation og accept af instrumentet. Opgavefeedback kan også virke demotiverende, men den adaptive procedure kan også til dels kompensere herfor.

SON-R 6-40 er standardiseret på to kombinerede samples af hver ca. 1000 børn og voksne fra hhv. Holland og Tyskland. Testen opgøres på delprøveniveau samt på en total IK-skala, der har en høj grad af korrelation med andre anerkendte intelligenstest til både børn og voksne. Et pc-program til scoring og analyse af testresultater er inkluderet i det samlede testkit. Programmet er en én-bruger licens og kan kun installeres på én computer.

En komplet SON-R 6-40 indeholder: 1 forskningsmanual, 1 administrationsvejledning, normtabeller, 10 registreringsark, stimulusmateriale samt USB-nøgle med scoringsprogram. Administrationsvejledningen og registreringsskemaerne er på dansk, mens øvrige materialer er på engelsk. De engelske materialer kan, grundet opgavernes nonverbale karakter, uproblematisk anvendes med dansksprogede testpersoner.

Administrationstid

40-70 minutter

Copyright år

2019

Andre nonverbale intelligenstest:

SON-R 2½-7

Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test

Nonverbal intelligenstest til børn af P. J. Tellegen, M. Winkel, B. J. Wijnberg-Williams, J. A. Laros

SON-R 2½-7 er en videreudvikling af Nan Snijders-Oomen og Jan Snijders’ intelligenstest. Oprindeligt var testen, der første gang blev udgivet i 1943, beregnet til at undersøge døve børns mentale funktionsniveau. Fra 1958 blev hørende børn dog in…

Fås som:
Vis
CFT 20-R

Cattell's Fluid Intelligence Test, Scale 2

Vurdering af nonverbal intelligens af Raymond B. Cattell, Rudolf H. Weiß

CFT 20-R er en nonverbal intelligenstest til brug for børn, unge og voksne. Testen er normeret til børn og unge i alderen 8:6-19:11 år og voksne i alderen 20-64 år.Testen er uafhængig af sproglige og kulturelle faktorer og er derfor især velegnet, når du skal teste børn, unge og voksne med forskelli…

Fås som:
Vis
Ref-ID:40845   P-ID:40844

Artikel Hinzugefügt