SON-R 2-8, Komplet, Engelsk
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
SON-R 2-8

Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test

Nonverbal intelligenstest til børn

af Peter J. Tellegen, Jacob A. Laros

Papir og blyant
Papir og blyant
SON-R 2-8, Komplet, Engelsk
Varenummer: 0516-00
17.400,00 kr
Bogmærke
SON-R 2-8 Scoringform, engelsk
Varenummer: 0516-09
820,00 kr
Bogmærke
SON-R 2-8, Komplet, Engelsk

Formål

Vurdering af nonverbal intelligens hos børn i alderen 2-8 år.

Beskrivelse

SON-R 2-8 er en nonverbal intelligenstest til vurdering af børn fra 2 år til 8 år. Ud over et mål for generel intelligens (IK-score) giver testen også separate mål for områderne Performance og Logical Thinking (Reasoning). Da testen kan administreres fuldstændigt uden talte eller skriftlige instruktioner, er den især velegnet til vurdering af børn med sprog- eller kommunikationsproblemer og til test af børn med et andet modersmål end dansk.

SON-R 2-8 er den seneste tilføjelse til SON-R testfamilien og er en revision af SON-R 2½ - 7. Testens specielle design, hvor der gives feedback på barnets reaktion på de første opgaver, muliggør administration af testen selv for meget små børn.

Testen består af seks delprøver:
Handleprøveskala:
1. Puslespil
2. Mønstre
3. Mosaikker

Ræsonneringsskala:
4. Kategorier
5. Situationer
6. Analogier

Hvordan adskiller SON-R 2-8 sig fra SON-R 2½-7?
- Testen har normer fra 2016–2017
- Undertestkategorierne er mindre kulturafhængige
- Testmaterialet er mere tiltalende på grund af brugen af farver i nogle delprøver
- Sværhedsgraden i delprøverne er justeret ved hjælp af nye opgaver
- Rækkefølgen for delprøverne er ændret for at bevare barnets motivation under testningen.

Implementering, scoring og resultater
Opgaverne i delprøverne er arrangeret efter sværhedsgrad, hvilket muliggør forskellige startpunkter baseret på barnets alder og færdigheder. I kombination med dette og stopreglerne er den samlede testtid maksimalt 50 minutter.

Scoring udføres ved hjælp af scoringsprogram, der leveres på USB-stick. Da Continuous norms-metoden anvendes til beregning af standardpoint, giver scoringsprogrammet et mere nøjagtigt resultat end det, der opnås ved at score testen i hånden. Efter scoring genererer programmet en resultatrapport.

Normer
Testen har normer fra 2016–2017 baseret på test af i alt 1727 børn i Holland og Tyskland.

Sprog
Bemærk at dette materiale er på engelsk.

Komplet
Materialet leveres i en testkuffert. Kufferten indeholder 3 engelske vejledninger (teknisk manual, instruktionsvejledning og normtabeller), testmateriale, 50 registreringsskemaer, 50 stk. Patterns og scoringsprogram.

Administrationstid

Ca. 50 minutter

Copyright år

2021

Ref-ID:61472   P-ID:61471

Artikel Hinzugefügt