• Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Logopæder
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
ST Digital

Pædagogisk analyse af stavning

Prøver til pædagogisk analyse af skoleelevers stavefærdigheder

af Inger-Lise Heinze, Poul Erik Jensen

Digital
Digital
ST Digital Vejledning
Varenummer: 0565-01
380,00 kr
Bogmærke
ST2 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0565-312
90,00 kr
Bogmærke
ST3 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0565-313
90,00 kr
Bogmærke
ST4 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0565-314
90,00 kr
Bogmærke
ST5 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0565-315
90,00 kr
Bogmærke
ST6 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0565-316
90,00 kr
Bogmærke
ST7 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0565-317
90,00 kr
Bogmærke
ST8 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0565-318
90,00 kr
Bogmærke
ST9 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0565-319
90,00 kr
Bogmærke

Formål

Diagnostiske staveprøver

Administration

Klasse/individuel

Beskrivelse

ST Digital er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Hermed bibringes læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats.

ST Digital indeholder opgaver i de forskellige stavediscipliner: diktat, orddeling, store bogstaver, sammensatte ord osv. Prøverne findes i en tilpasset udgave til hvert klassetrin mellem 2. og 9. klasse. Prøverne er konstrueret med henblik på at analysere de typer fejl, eleverne typisk begår. Der skelnes mellem forskellige fejltyper, som svarer til undervisningsområder, læreren er bekendt med. Prøven tager for hver fejltype stilling til, om klassens/elevens standpunkt er alderssvarende og i hvilken grad standpunktet er bedre eller dårligere sammenlignet med andre elever på samme klassetrin. Dette gøres på baggrund af normer, der er udarbejdet efter en landsdækkende standardiserende prøveindsamling, hvor mere end 6.000 elever deltog.

Læreren har intet rettearbejde med ST Digital. Så snart prøven er afviklet scores den automatisk, hvorefter der kan trækkes klasse- og elevrapporter.

Med ST Digital har du desuden mulighed for at anvende værktøjet "Lærerkorrektur" i Skoleportalen. Lærerkorrektur giver dig mulighed for på en nem og overskuelig vis at godkende eller foretage rettelser af den automatiske scoring af de fejltyper, som kan indgå i elevernes fejlsvar i de diagnostiske staveprøver.

Administrationstid

2 lektioner

Copyright år

2022

Ref-ID:0565-01   P-ID:63217

Artikel Hinzugefügt