Stressindikator klinisk komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
Stressindikator - klinisk version

Stressindikator - klinisk version

af Kenneth M. Nowack

Digital
Papir og blyant
Digital
Stressindikator klinisk Internettest (1 stk.)
Varenummer: 0430-300
70,00 kr
Bogmærke
Stressindikator klinisk Internettest (minimum 5 stk.)
Varenummer: 0430-301
50,00 kr
Bogmærke
Papir og blyant
Stressindikator klinisk komplet
Varenummer: 0430-00
750,00 kr
Bogmærke
Stressindikator klinisk, dansk vejlednin
Varenummer: 0430-01
520,00 kr
Bogmærke
Stressindikator klinisk spørgeskema (5 Stk.)
Varenummer: 0430-07
105,00 kr
Bogmærke
Stressindikator klinisk komplet

Formål

Afdækning og forebyggelse af stress hos voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

Stressindikator identificerer det nuværende stressniveau samt individuelle karakteristika og adfærd, som enten beskytter mod stress eller er med til at fremkalde stress. På ca. 20-30 minutter afdækker testen alle de personlige livsstilsvaner, holdninger og adfærd, som forskning har vist har betydning for udviklingen af stress.

Værktøjet kan blandt andet bruges af kliniske psykologer eller tilsvarende, der arbejder med afhjælpning og forebyggelse af stress.

Testen dækker følgende områder: aktuelt stressniveau, sundhedsvaner (motion, søvn/restitution, madvaner, forebyggende vaner), social støtte, type A-adfærd (det har vist sig, at mennesker med bestemt adfærd i visse situationer lettere udvikler stress), mental robusthed, copingstrategier (positiv anerkendelse, negativ opmærksomhed, trusselsminimering og problemfokus) og psykologisk velbefindende – i alt 15 områder. Der er desuden inkluderet to validitetsskalaer.

Stressindikator er unik i den forstand, at den afdækker områder som andre stresstest ikke gør, fx type A-adfærd, copingstrategier samt lægger stor vægt på sundhedsvaner. Det gør det muligt at rådgive patienten meget grundigt både med hensyn til stresshåndtering og stressforebyggelse.

Testen administreres via Hogrefes testportal, dvs. både invitation, udfyldelse, scoring, resultatrapport samt evt. statistik smidiggøres via netadgang for både psykolog og testperson. Der udskrives en større resultatrapport, der udleveres til testpersonen. Rapporten er af en sådan art, at den giver gode rammer for at arbejde videre med testresultatet enten alene eller sammen med en psykolog. På den vis kan arbejdet med at forebygge individuel stress i fremtiden målrettes betydeligt.

Stressindikator er oversat og bearbejdet til danske forhold af Henrik Søndergaard og Christian Aarestrup.

En komplet indeholder: 1 dansk manual, 5 spørgeskemaer og 5 netscoringer.

Der kræves ikke certificering for psykologer, men HR Care afholder kurser i Stressindikator. Læs mere på www.hrcare.dk

Administrationstid

20-30 minutter

Copyright år

2011

Ref-ID:40595   P-ID:40594

Artikel Hinzugefügt