SIFFM komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Plus Certificerede
SIFFM

Structured Interview for the Five-Factor Model of Personality

Interviewguide til dimensionel vurdering af personlighed og personlighedsforstyrrelser inden for rammerne af fem faktor-modellen

af Timothy J. Trull, Thomas A. Widiger

Papir og blyant
Papir og blyant
SIFFM komplet
Varenummer: 0390-00
970,00 kr
Bogmærke
SIFFM vejledning
Varenummer: 0390-01
680,00 kr
Bogmærke
SIFFM interviewguide (10 Stk.)
Varenummer: 0390-07
360,00 kr
Bogmærke
SIFFM komplet

Formål

Vurdering af personlighed og personlighedsforstyrrelser hos voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

SIFFM er et semistruktureret interview til vurdering af den anerkendte og alment accepterede fem faktor-model inden for personlighedspsykologi. SIFFM bygger på samme model, som kendes fra NEO-PI-3, nemlig vurdering af funktionelle og dysfunktionelle personlighedstræk på fem overordnede domæner og 30 snævre facetter.

SIFFM har en besnærende tilgang til vurdering af fem faktor-modellen, der fokuserer på først at identificere respondentens iøjefaldende træk og derefter vurdere, om disse træk er adaptive eller maladaptive i forhold til den sociale, professionelle og personlige kontekst, som vedkommende fungerer i.

I forhold til NEO-PI-3, som testen med fordel kan anvendes sammen med, har SIFFM den fordel, at den ud over de rent kvantitative scoringskriterier også giver væsentlige kvalitative informationer, ligesom den kan anvendes i situationer, hvor respondenten af forskellige grunde ikke selv kan læse spørgsmålene i NEO-PI-3.

SIFFM, der består af 120 items, som rates på en trepunktskala (0,1,2), tager ca. 60 minutter at gennemføre og 15 minutter at opgøre. Scoringen af de 30 facetter og fem domæner giver en vurdering af, hvorvidt et træk er manifest, og i hvor høj grad det pågældende personlighedstræk er forbundet med noget maladaptivt. I modsætning til NEO-PI-3 tager SIFFM et mere klinisk afsæt, hvilket man kan se på valg af items og i manualen, hvor der bydes på langt mere omfattende og klinisk meningsfulde fortolkningsbeskrivelser, end det er tilfældet for NEO-PI-3.

Oversat og bearbejdet af Henrik Søndergaard. 

En komplet indeholder: 1 vejledning og 10 interviewguide.

Administrationstid

60 minutter

Copyright år

2006

Ref-ID:40506   P-ID:40505

Artikel Hinzugefügt