SIV vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Plus Certificerede
SIV

Survey of Interpersonal Values

Erhvervsrettet afdækning af interpersonelle værdier

af Leonard V. Gordon, Leonard. V. Gordon

Digital
Papir og blyant
Digital
SIV webscoring + spørgeskema
Varenummer: 0246-100
52,00 kr
Bogmærke
SIV scoringsservice pr. person
Varenummer: 0246-17
185,00 kr
Bogmærke
SIV Internettest 1 stk.
Varenummer: 0246-310
64,00 kr
Bogmærke
SIV scoring Stencil
Varenummer: 0246-51
160,00 kr
Bogmærke
Papir og blyant
SIV vejledning
Varenummer: 0246-01
195,00 kr
Bogmærke
SIV spørgeskema + opgørelsesark (10. Stk)
Varenummer: 0246-08
490,00 kr
Bogmærke
SIV vejledning

Formål

Vurdering af interpersonelle værdier

Administration

Gruppe

Beskrivelse

SIV er en test til afdækning af interpersonelle værdier i erhvervsrelaterede sammenhænge. Med interpersonelle værdier menes, hvilke motiver og mål testpersonen har, når vedkommende omgås andre mennesker; hvad der anses for at være væsentligt eller mindre væsentligt i sociale og samarbejdsmæssige relationer - fx i forhold til kollegaer, kunder og bekendtskaber. Det interpersonelle sæt af værdier anses for at være af afgørende betydning for, hvilke arbejdsrelationer en person kan indgå i, og på hvilken måde personen vil indgå i dem. Den enkeltes tilfredshed og effektivitet i en given jobsammenhæng vil være bestemt af, hvorvidt vedkommendes værdier kan komme til udtryk heri. Det er derfor vigtigt at tilstræbe et match mellem jobfunktion og den person, der skal udfylde funktionens værdier.

SIV er en spørgeskematest indeholdende 30 spørgsmål i forced-choice-format. Svarene opgøres på følgende skalaer: ledelse, støtte, anerkendelse, uafhængighed, konformitet og godgørenhed. Testen er hurtig og nem at administrere og scores på computer. De danske normer udgøres af over 570 ledere og funktionærer, flere af dem testet i rekrutteringsøjemed. SIV er en del af Leonard Gordons erhvervsrettede testbatteri, der omfatter også omfatter GPP-I - Gordon Personal Profile-Inventory og: SPV - Survey of Personal Values.

Administrationstid

15 minutter

Copyright år

2002

Ref-ID:40459   P-ID:40458

Artikel Hinzugefügt