TL vejledning
TL vejledning
 • TL vejledning
 • TL vejledning
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Logopæder
TL 1-5

Tekstlæseprøver

Undersøgelse af læseforståelse, læsevaner og læserselvvurdering hos større børn og unge

af Jørgen Chr. Nielsen, Lene Møller, Gert Gamby

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Papir og blyant
TL vejledning
Varenummer: 0310-01
310,00 kr
Bogmærke
TL håndbog
Varenummer: 0310-02
410,00 kr
Bogmærke
TL 1 elevhæfte (rosa) (10 Stk.)
Varenummer: 0310-11
110,00 kr
Bogmærke
TL 2 elevhæfte (melon) (10 Stk.)
Varenummer: 0310-12
90,00 kr
Bogmærke
TL 3 elevhæfte (grøn) (10 Stk.)
Varenummer: 0310-13
90,00 kr
Bogmærke
TL 4 elevhæfte (blå) (10 Stk.)
Varenummer: 0310-14
90,00 kr
Bogmærke
TL 5 elevhæfte (lilla) (10 Stk.)
Varenummer: 0310-15
90,00 kr
Bogmærke
TL 1 hjælpeark A (rosa)
Varenummer: 0310-21
7,00 kr
Bogmærke
TL 1 hjælpeark B (rosa)
Varenummer: 0310-22
7,00 kr
Bogmærke
TL 2 hjælpeark A (melon)
Varenummer: 0310-23
7,00 kr
Bogmærke
TL 2 hjælpeark B (melon)
Varenummer: 0310-24
7,00 kr
Bogmærke
TL 3 hjælpeark A (grøn)
Varenummer: 0310-25
7,00 kr
Bogmærke
TL 3 hjælpeark B (grøn)
Varenummer: 0310-26
7,00 kr
Bogmærke
TL 4 hjælpeark A (blå)
Varenummer: 0310-27
7,00 kr
Bogmærke
TL 4 hjælpeark B (blå)
Varenummer: 0310-28
7,00 kr
Bogmærke
TL 5 hjælpeark A (lilla)
Varenummer: 0310-29
7,00 kr
Bogmærke
TL 5 hjælpeark B (lilla)
Varenummer: 0310-30
7,00 kr
Bogmærke
TL samtaleark (10 Stk.)
Varenummer: 0310-40
48,00 kr
Bogmærke
TL rettehæfte
Varenummer: 0310-60
98,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
TL registreringsprogram
Varenummer: 0310-200
1.500,00 kr
Bogmærke
TL vejledning
TL vejledning
 • TL vejledning
 • TL vejledning

Formål

Beskrivelse og vurdering af læsning

Administration

Klasse

Beskrivelse

TL 1-5 er et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af større børn og unges læsning. Prøverne opgør elevens samlede læsekompetence på de forskellige klassetrin. På de større klassetrin kan prøvetagningen være et led i den pædagogiske evaluering, hvor dansklæreren udvikler en individtilpasset læseundervisning. Den pædagogiske evaluerings perspektiv er derfor fremadrettet. Lærerens opgave er i samarbejde med eleverne bl.a. at vælge undervisningsaktiviteter og -indhold, der passer til elevernes forudsætninger, potentiale og udviklingsmål. Eleven bør medinddrages i en vurdering af sine egne læseprocesser, således at han/hun kan drage nytte af sine forudsætninger og potentialer. Derigennem gøres eleven til medansvarlig for fastsættelsen af sine udviklingsmål.

TL 1-5 består af et elevhæfte til hvert klassetrin. Hæfterne indeholder 4-6 opgaver med en række delopgaver i hver. Opgaverne går ud på at læse en fortællende eller informerende tekst eller en række ord og så demonstrere sin forståelse heraf ved at svare rigtigt på de efterfølgende spørgsmål i multiple-choice-format. Opgavernes præcise udformning og teksternes sværhedsgrad er tilpasset de enkelte klassetrin.

Med TL håndbogen har du mulighed for at dykke ned i den teoretiske læse- og litteraturpædagogik der ligger til grund for TL-prøverne, herunder læsepædagogiske overvejelser og forslag samt pædagogisk evaluering. Du kan blive klogere på større børn og unges læsevaner, læsevurdering af tosprogede elever, og du får en redegørelse for de tankegange, der ligger bag opgørelserne af elevresultaterne.

TL-prøverne er en del af en række læseprøver, der også omfatter ordstillelæsning (OS-prøverne) og sætningslæsning (MiniSL og SL-prøverne). De danske normer for TL-prøverne er baseret på 2029 danske elever.

Der findes desuden et registreringsprogram i Excel til nem og hurtig scoring af TL-prøverne. Køb varenr. 0310-200.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 af hver elevhæfte, 1 af hver hjælpeark samt 1 rettehæfte.

Administrationstid

2-4 lektioner

Copyright år

1998

Ref-ID:40491   P-ID:40490

Artikel Hinzugefügt