• Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Speciallærere
TVPS-4

Test of Visual Perceptual Skills-4

af Nancy A. Martin

Papir og blyant
Papir og blyant
TVPS-4 record forms, amerikansk (25 stk.)
Varenummer: 0415-08
650,00 kr
Bogmærke
TVPS-4 komplet, amerikansk
Varenummer: 0415-90
2.980,00 kr
Bogmærke

Formål

Vurdering af visuelt perceptuelle færdigheder og kompetencer hos børn og unge

Beskrivelse

TVPS-4 er et værktøj til fyldestgørende afdækning af visuelle analyse- og processeringsfærdigheder hos børn og unge i alderen 5-21 år. Testen kan anvendes af læger, psykologer, sygeplejersker og andre faggrupper inden for sundheds- eller undervisningsområdet.

TVPS-4 er velegnet til børn og unge med kognitive, motoriske eller kommunikative funktionsnedsættelser. Den nyeste udgave af testen indeholder illustrerede opgaver, hvis svar kan enten udpeges eller angives med et minimum af motoriske eller verbale færdigheder.

Der er 18 opgaver til hver af de følgende områder:

 • Visuel diskrimination
 • Visuel sekventiel hukommelse
 • Visuel hukommelse
 • Visuel figur-grund
 • Visuo-spatiale sammenhænge
 • Visuel closure
 • Visuel formkonstans

Den fjerde udgave af testen måler nu også de følgende egenskaber (jf. Cattell-Horn-Carrol-teorien):

 • Visualisering
 • Closure-fleksibilitet
 • Visuel hukommelse
 • Hukommelsesspændvidde

TVPS-4 tager ca. 25 minutter at administrere og 5 minutter at opgøre. Testen opgøres med skalascores, percentiler og aldersækvivalenter for både delprøver og en totalskala. Yngre eller dårligt fungerende testpersoner behøver ikke at gennemføre alle opgaverne for at få en score.

TVPS-4 foreligger kun på engelsk og med amerikanske normer. En komplet test indeholder 1 vejledning, 1 sæt opgaver og 25 registreringsskemaer.

Administrationstid

ca. 30 minutter

Copyright år

2018

Ref-ID:54501   P-ID:54500

Artikel Hinzugefügt