Sådan er jeg vejledning

 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Pædagoger
Sådan er jeg

Selvevalueringsværktøj til undersøgelse af elevers selvopfattelse, sociale relationer og oplevelse af personlige kompetencer

af Pirjo Ouvinen-Birgerstam

Papir og blyant
Papir og blyant
Sådan er jeg vejledning
Varenummer: 0329-01
210,00 kr
Bogmærke
Sådan er jeg orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer
Varenummer: 0329-06
340,00 kr
Bogmærke
Sådan er jeg spørgeskema 1.-3. kl (10 Stk.)
Varenummer: 0329-07
80,00 kr
Bogmærke
Sådan er jeg spørgeskema 4.-9. kl (10 Stk.)
Varenummer: 0329-08
80,00 kr
Bogmærke
Sådan er jeg opgørelsesark 1.-3. kl (10 Stk.)
Varenummer: 0329-09
40,00 kr
Bogmærke
Sådan er jeg opgørelsesark 4.-9. kl (10 Stk.)
Varenummer: 0329-10
40,00 kr
Bogmærke
Sådan er jeg rettenøgler 1.-3. kl
Varenummer: 0329-51
56,00 kr
Bogmærke
Sådan er jeg rettenøgler 4.-9. kl
Varenummer: 0329-52
56,00 kr
Bogmærke
Sådan er jeg vejledning

Formål

Vurdering af personlige og sociale kompetencer hos børn mellem 7-16 år

Administration

Klasse

Beskrivelse

Et barns selvværd og selvopfattelse er nøglen til og fundamentet for dets udvikling og læring. Sådan er jeg er et evalueringsværktøj udviklet med henblik på at vurdere selvopfattelsen inden for en række domæner hos børn og unge. Materialet kan anvendes som screeningsmetode, hvis læreren har brug for at vurdere, hvordan eleverne har det med sig selv og deres omgivelser, og hvordan de oplever deres egen formåen og kompetencer. Det kan tillige anvendes i situationer, hvor man har mistanke om, at en elev mistrives, og hvor man ønsker at undersøge dette nærmere. Sådan er jeg kan også fungere som konkret værktøj til bl.a. at sætte fokus på elevens alsidige personlige udvikling samt som et solidt vidensgrundlag til oplæg ved skole-hjem-samtaler og lærer-elev-samtaler.

Materialet er særdeles brugervenligt og består af et spørgeskema for elever i alderen 7-10 år og et spørgeskema for elever i alderen 10-16 år. Spørgeskemaet er inddelt i fem områder, der på hver deres område bidrager til en vurdering af, hvordan eleven oplever sig selv i sin verden. Til Sådan er jeg er tilknyttet en vejledning med instruktion i, hvordan materialet administreres og opgøres, og som også indeholder hjælp til fortolkning. Endvidere findes et opgørelsesark, der letter scoringen af elevens besvarelse.

Sådan er jeg er afprøvet på mere end 1500 elever i folkeskolen, og den testede elev sammenlignes med en norm bestående af elever fra folkeskoler i to socialt forskellige geografiske områder.

Oversat fra svensk og bearbejdet af Bo Jørgensen og Leif Grieffelde.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 af hvert spørgeskema, opgørelsesark og rettenøgler.

Administrationstid

30 minutter

Copyright år

2006

Ref-ID:40518   P-ID:40517

Artikel Hinzugefügt