MAT Vejledning
MiniMAT Vejledning
  • MAT Vejledning
  • MiniMAT Vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
MAT

Pædagogisk analyse af matematik

Revideret udg. 2017/2019

af Inger-Lise Heinze, Rasmus Ulsøe Kær, Poul Erik Jensen

Digital
Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Digital
MiniMAT Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-310
120,00 kr
Bogmærke
MAT 1 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-311
100,00 kr
Bogmærke
MAT 2 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-312
100,00 kr
Bogmærke
MAT 3 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-313
100,00 kr
Bogmærke
MAT 4 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-314
100,00 kr
Bogmærke
MAT 5 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-315
100,00 kr
Bogmærke
MAT 6 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-316
100,00 kr
Bogmærke
MAT 7 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-317
100,00 kr
Bogmærke
MAT 8 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-318
100,00 kr
Bogmærke
MAT 9 Digital (10 stk.)
Varenummer: 0560-319
100,00 kr
Bogmærke
MAT 1 Digital (10 stk.) + MAT-elevplaner (10 stk.)
Varenummer: 0560-411
220,00 kr
Bogmærke
MAT 2 Digital (10 stk.) + MAT-elevplaner (10 stk.)
Varenummer: 0560-412
220,00 kr
Bogmærke
MAT 3 Digital (10 stk.) + MAT-elevplaner (10 stk.)
Varenummer: 0560-413
220,00 kr
Bogmærke
MAT 4 Digital (10 stk.) + MAT-elevplaner (10 stk.)
Varenummer: 0560-414
220,00 kr
Bogmærke
MAT 5 Digital (10 stk.) + MAT-elevplaner (10 stk.)
Varenummer: 0560-415
220,00 kr
Bogmærke
MAT 6 Digital (10 stk.) + MAT-elevplaner (10 stk.)
Varenummer: 0560-416
220,00 kr
Bogmærke
MAT 7 Digital (10 stk.) + MAT-elevplaner (10 stk.)
Varenummer: 0560-417
220,00 kr
Bogmærke
MAT 8 Digital (10 stk.) + MAT-elevplaner (10 stk.)
Varenummer: 0560-418
220,00 kr
Bogmærke
MAT 9 Digital (10 stk.) + MAT-elevplaner (10 stk.)
Varenummer: 0560-419
220,00 kr
Bogmærke
Papir og blyant
MAT Vejledning
Varenummer: 0560-01
370,00 kr
Bogmærke
MiniMAT Vejledning
Varenummer: 0560-02
380,00 kr
Bogmærke
MAT Orienteringssæt
Varenummer: 0560-06
730,00 kr
Bogmærke
MAT 1, elevhæfte inkl. registreringsark (10 stk.)
Varenummer: 0560-11
100,00 kr
Bogmærke
MAT 2, elevhæfte inkl. registreringsark (10 stk.)
Varenummer: 0560-12
100,00 kr
Bogmærke
MAT 3, elevhæfte inkl. registreringsark (10 stk.)
Varenummer: 0560-13
100,00 kr
Bogmærke
MAT 4, elevhæfte inkl. registreringsark (10 stk.)
Varenummer: 0560-14
100,00 kr
Bogmærke
MAT 5, elevhæfte inkl. registreringsark (10 stk.)
Varenummer: 0560-15
100,00 kr
Bogmærke
MAT 6, elevhæfte inkl. registreringsark (10 stk.)
Varenummer: 0560-16
100,00 kr
Bogmærke
MAT 7, elevhæfte inkl. registreringsark (10 stk.)
Varenummer: 0560-17
100,00 kr
Bogmærke
MAT 8, elevhæfte inkl. registreringsark (10 stk.)
Varenummer: 0560-18
100,00 kr
Bogmærke
MAT 9, elevhæfte inkl. registreringsark (10 stk.)
Varenummer: 0560-19
100,00 kr
Bogmærke
MAT 1, rettehæfte
Varenummer: 0560-61
38,00 kr
Bogmærke
MAT 2, rettehæfte
Varenummer: 0560-62
38,00 kr
Bogmærke
MAT 3, rettehæfte
Varenummer: 0560-63
38,00 kr
Bogmærke
MAT 4, rettehæfte
Varenummer: 0560-64
38,00 kr
Bogmærke
MAT 5, rettehæfte
Varenummer: 0560-65
38,00 kr
Bogmærke
MAT 6, rettehæfte
Varenummer: 0560-66
38,00 kr
Bogmærke
MAT 7, rettehæfte
Varenummer: 0560-67
38,00 kr
Bogmærke
MAT 8, rettehæfte
Varenummer: 0560-68
38,00 kr
Bogmærke
MAT 9, rettehæfte
Varenummer: 0560-69
38,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
MAT-elevplaner, træningsopgaver (10 Stk.)
Varenummer: 0560-100
160,00 kr
Bogmærke
MAT Vejledning
MiniMAT Vejledning
  • MAT Vejledning
  • MiniMAT Vejledning

Formål

Diagnostisk afdækning af matematikfærdigheder

Beskrivelse

Matematiksystemet MAT er opdaterede værktøjer til afprøvning af dine elevers færdigheder i matematik fra 0. til 9. klasse. Matematikprøverne giver dig mulighed for at undersøge, om dine elever har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne Tal og algebra, Geometri og måling og Statistik og sandsynlighed.

Suppler matematikprøverne med MAT-elevplaner og få individuelt genererende træningsopgaver der understøtter den enkelte elevs læring.

MiniMAT Digital

MiniMAT Digital er en matematikprøve til de mindste elever. MiniMAT er udarbejdet med henblik på at vurdere elevers færdigheder i matematik i 0. klasse eller starten af 1. klasse på basis af Fælles Mål for børnehaveklassen. MiniMAT hænger sammen med testområderne i MAT 1-9/MAT Digital, så elevernes faglige udvikling kan følges fra børnehaveklassen til 1. klasse og videre.

MiniMAT har sin helt egen vejledning, hvor du bl.a. får:
• Instruktion til at tage prøven
• Guide til at formidle prøvens formål og resultater til elever og forældre
• Inspiration til opfølgende arbejde
• Inspiration til hvordan man kan arbejde med resultaterne på skolen
• Inspiration til didaktisk og pædagogisk anvendelse af resultaterne

MiniMAT Digital afvikles - ligesom de andre digitale MAT-prøver - gennem Hogrefes Skoleportal. Normerne til MiniMAT Digital er indsamlet i 2020.

MAT 1-9

MAT-prøverne er udfærdiget i forhold til indholdsområderne i Forenklede Fælles Mål. De er lærebogsuafhængige og rigt illustrerede.

I matematikprøverne er der en progression i opgaverne, der leder hen mod kravene i trinmålene efter 3. og 6. klasse og slutmålene efter 9. klasse.

Til hvert klassetrin er der én MAT-prøve, som består af et elevhæfte på 16 sider.

Vejledningen indeholder facit samt normer for, hvor meget man kan forvente, at eleverne kan inden for hvert delområde. Derudover er der normer for, hvor klassens standpunkt er i forhold til andre klasser på landsplan. Normerne er indsamlet i 2016.

Der findes også rettehæfter til MAT-prøverne.

MAT Digital

MAT 1-9 findes også som digitale matematikprøver. Med MAT Digital behøver du ikke bruge tid på at rette prøverne. MAT Digital administreres i skoleportalen, og eleven har i den digitale version mulighed for at få læst opgaverne op.
Forårsnormerne til MAT Digital (1-8) er opdateret i 2021.

MAT-elevplaner

Uanset om du vælger MAT-prøverne i papir eller digital udgave, har du mulighed for at tilkøbe MAT-elevplaner, som ligger på skoleportalen. MAT-elevplaner giver dig omfattende elev- og klasserapporter med oversigt over niveau og progression.

I MAT-elevplaner genereres også automatisk individuelle elevplaner og analyser af elevens og klassens samlede standpunkter inden for de testede områder. Derudover kan systemet generere individuelle træningsmapper med opgaver til hver enkelt elev, både med og uden facit.

Med MAT-elevplaner får du et godt værktøj til tale om resultater med elever og forældre, blandt andet i forbindelse med skole-hjem-samtaler, og du kan bruge det som et værktøj i forhold til at planlægge elevernes individuelle læringsforløb. Derudover fungerer MAT-elevplaner som en database over såvel de enkelte elever som klassens udvikling over tid.

Bemærk at det ikke er muligt at generere træningsopgaver til MiniMAT Digital. MAT-elevplaner er således kun et supplement til MAT 1-9 og MAT Digital.

Et orienteringssæt indeholder:

1 stk. MAT Vejledning
1 stk. MiniMAT Vejledning
1 stk. af hvert elevhæfte (MAT 1-9)

Administrationstid

2-6 lektioner

Copyright år

2019

MGR/FGR

Matematik grundlæggende og Færdigheder grundlæggende, reviderede udgaver

af Kim Foss Hansen, Lorenz Foss Hansen

MGR/FGR er prøver i grundlæggende matematik og matematikfaglige færdigheder til 0.-9. klasse. MGR/FGR-prøverne giver dig mulighed for at afprøve dine elever i matematik på alle klassetrin. Prøverne resulterer i en klasserapport med henvisninger til oplæg og ideer samt forslag til yderligere evalueri…

Fås som:
Vis
MG/FG

Matematik Grundlæggende/FG - Færdigheder Grundlæggende

Diagnosticering af grundlæggende færdigheder i matematik af Kim Foss Hansen

MG/FG belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik og giver en sikker viden om elevernes standpunkt.MG-prøverne findes til alle folkeskolens klassetrin, mens FG-prøverne starter på fjerde klassetrin. Internetbaseret prøvetagningEleverne kan tage prøverne direkte på nettet via Hogrefe Psyk…

Fås som:
Vis
Ref-ID:48592   P-ID:48591

Artikel Hinzugefügt