Læsestrategen: Udbygget ordlæsning 2

Læsestrategen: Udbygget ordlæsning 2

En del af serien af træningsmaterialer

af Lene Møller

Træningsmaterialer
Træningsmaterialer
Læsestrategen: Udbygget ordlæsning 2
Varenummer: 0036
36,00 kr
Bogmærke
Læsestrategen: Udbygget ordlæsning 2

Formål

Træning af ordlæsefærdigheder

Administration

Individuel/Klasse

Beskrivelse

Udbygget ordlæsning 2 træner ordlæsefærdigheder til læsning af lydnære og ikke-lydrette ord på op til fire stavelser og ni bogstaver.

Hæftet har fokus på

 • lydstrategier med alternative bogstavlyde
 • stumt h, g, og d
 • g med j-lyd som i bølge og blød v-lyd som i bog
 • i med e-lyd som i fisk og æ-lyd som i briller
 • med å-lyd som i ost og åben å-lyd som i sommer
 • ø med åben ø-lyd som i børn og åben å-lyd som i øje
 • y med ø-lyd som i kys og med åben ø-lyd som i bryst
 • u med å-lyd som i nul
 • inddeling og sammensætning af ord med tre og fire stavelser
 • sammensatte ord og ordgrænser
 • to konsonanter før, efter og midt i ordet
 • analogisk strategi med seks ikke-lydrette rimfamilier
 • morfologisk strategi med udsagnsordenes endelser i navneform, nutid og datid
 • genkendelse af 24 hyppige funktionsord
 • morfologisk strategi med fire forstavelser og fire endelser

Der er kort instruktion i bogen til hvert enkelt afsnit, som underviseren kan demonstrere og indlede sammen med eleverne, hvorefter de kan arbejde videre f.eks. i små læsegrupper.

Aktiviteterne er udformet i tilbagevendende opgavetyper, så eleverne gradvis kan arbejde mere og mere selvstændigt og f.eks. selv færdiggøre opgaverne. Flere og forskellige opgavetyper sætter fokus på samme strategi, så ordlæsefærdighederne indarbejdes grundigt og stabiliseres.

Det anbefales at træne regelmæssigt - gerne en-to sider hver dag - for at opnå målet: at beherske læsning af lydnære og ikke-lydrette ord på op til fire stavelser og ni bogstaver.

Hvem kan bruge Udbygget ordlæsning 2?

Træningshæftet kan bruges af alle elever, der behersker læsning af lydnære og ikke-lydrette ord på syv bogstaver. Elevernes forudsætninger for at arbejde med træningshæfterne kan afklares ved at tage prøven Ordlæseprøve 2 i serien Skriftsproglig udvikling.

Træningshæftet er velegnet til elever, der i Ordlæseprøve 2 placerer sig i kategorien Stabilisering.

ISBN 978-87-7135-002-9 Udbygget ordlæsning 1
ISBN 978-87-7135-003-6 Udbygget ordlæsning 2

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2012

Flere udgivelser i serien:

Ref-ID:40689   P-ID:40688

Artikel Hinzugefügt