TAT Komplet, engelsk
TAT Komplet, engelsk
  • TAT Komplet, engelsk
  • TAT Komplet, engelsk
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
TAT

Thematic Apperception Test

Projektiv test til vurdering af personlighed og interpersonelle relationer

af Henry A. Murray

Papir og blyant
Papir og blyant
TAT Komplet, engelsk
Varenummer: 0138-00
890,00 kr
Bogmærke
TAT Komplet, engelsk
TAT Komplet, engelsk
  • TAT Komplet, engelsk
  • TAT Komplet, engelsk

Formål

Vurdering af personlighed og interpersonelle relationer hos voksne og børn over 10 år

Administration

Individuel

Beskrivelse

TAT er den mest udbredte test inden for den såkaldte "story telling"-tradition. Testen har en lang tradition inden for dansk klinisk psykologi og er velegnet til at belyse nogle af de psykologiske temaer, der er væsentlige for testpersonen, herunder vedkommendes behov, følelser og konflikter samt oplevelsen af interpersonelle relationer. Testen anvendes som oftest i forbindelse med klinisk psykologiske undersøgelser i en lang række sammenhænge. TAT vil typisk indgå rutinemæssigt i det såkaldte Rapaport-testbatteri, der også består af Ord-Associationsprøven og Rorcharch-testen.

Trods sin fremskredne alder anvendes testen fortsat hyppigt såvel i Danmark som i udlandet, typisk i forbindelse med udredningsopgaver og som led i et behandlingsforløb.

TAT består af 31 billeder, som testpersonen skal fortælle en historie ud fra. En lignende test (CAT: Children's Apperception Test) er lavet til børn med et billedmateriale, der anses for mere anvendeligt over for testpersoner under 10 år.

TAT må kun anvendes af psykologer.

Administrationstid

60 minutter

Copyright år

1996

Ref-ID:40482   P-ID:19066

Artikel Hinzugefügt