Visuelle værktøjer
Visuelle værktøjer
Visuelle værktøjer
  • Visuelle værktøjer
  • Visuelle værktøjer
  • Visuelle værktøjer

Visuelle værktøjer

af Hanna El-kholy, Gaia Nedergaard

Papir og blyant
Papir og blyant
Visuelle værktøjer
Varenummer: 0547-00
3.200,00 kr
Bogmærke
Visuelle værktøjer
Visuelle værktøjer
Visuelle værktøjer
  • Visuelle værktøjer
  • Visuelle værktøjer
  • Visuelle værktøjer

Formål

Klinikere, HR-medarbejdere, teamledere

Administration

Individuel eller gruppe

Beskrivelse

Nutidens verden er meget visuel. Visuelle værktøjer er et arbejdsredskab, som er tilpasset denne nye virkelighed.

Visuelle værktøjer er primært udviklet på baggrund af forfatternes interesse og mange års erfaring fra arbejdet som erhvervspsykologer og konsulenter.
Materialet er designet til at finde nye kreative metoder, som kan give liv til udviklende processer.

Visuelle værktøjer består af 150 billeder og 17 interviewguider beregnet til forskellige situationer i arbejdslivet og privatlivet. Deltagerne vælger et eller flere billeder, som danner baggrund for et interview med en spørgeguide, som er udvalgt på forhånd af den ansvarlige for de "visuelle værktøjer".

Materialet er inddelt i teamøvelser og individuelle øvelser. Ved mange deltagere i teamøvelserne vil deltagerne kunne gå sammen 2 og 2 og på skift interviewe hinanden. På den måde kan mange personer aktiveres samtidig i en inspirerende og stimulerende visuel rejse, som øger deltagernes kendskab til hinanden og deres engagement i fællesskabet.

Ved få deltagere i individuelle øvelser, fx en leder og en medarbejder eller en kliniker og en klient, kan lederen/klinikeren udspørge medarbejderen/klienten ud fra den valgte guide, efter at personen har valgt et eller flere billeder, der kan illustrere temaet for samtalen.
Dette giver mulighed for en dyberegående udforskning af personens styrker og foretrukne narrativer. Interviewguiderne er – ud over at være beskrevet her – lavet som praktiske kort, som man kan dele ud til deltagerne.

Visuelle værktøjer er velegnet til mange forskellige kontekster, for eksempel icebreakers, korte møder, jobinterviews, coachingsamtaler, klientforløb, evalueringer af længerevarende kurser etc.

Materialet er teoretisk funderet i narrative traditioner, systemisk tankegang og anerkendende interviews.

Administrationstid

Varierende

Copyright år

2014

Ref-ID:40804   P-ID:40803

Artikel Hinzugefügt