MGR/FGR Vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
MGR/FGR

Matematik grundlæggende og Færdigheder grundlæggende, reviderede udgaver

2019

af Kim Foss Hansen, Lorenz Foss Hansen

Papir og blyant
Digital
Papir og blyant
MGR/FGR Vejledning
Varenummer: 0551-01
420,00 kr
Bogmærke
Digital
MGR-0 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-310
85,00 kr
Bogmærke
MGR-1 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-311
85,00 kr
Bogmærke
MGR-2 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-312
85,00 kr
Bogmærke
MGR-3 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-313
85,00 kr
Bogmærke
MGR-4 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-314
85,00 kr
Bogmærke
MGR-5 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-315
85,00 kr
Bogmærke
MGR-6 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-316
85,00 kr
Bogmærke
MGR-7 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-317
85,00 kr
Bogmærke
MGR-8 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-318
85,00 kr
Bogmærke
MGR-9 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-319
85,00 kr
Bogmærke
FGR-7 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-327
65,00 kr
Bogmærke
FGR-8 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-328
65,00 kr
Bogmærke
FGR-9 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-329
65,00 kr
Bogmærke
MGR-T1 Internettest, Trin 1 (10 stk.)
Varenummer: 0551-331
120,00 kr
Bogmærke
MGR-T2 Internettest, Trin 2 (10 stk.)
Varenummer: 0551-332
120,00 kr
Bogmærke
MGR-T3 Internettest, Trin 3 (10 stk.)
Varenummer: 0551-333
120,00 kr
Bogmærke
MGR-TA Internettest, Tal og algebra (10 stk.)
Varenummer: 0551-341
85,00 kr
Bogmærke
MGR-GM Internettest, Geometri og måling (10 stk.)
Varenummer: 0551-342
85,00 kr
Bogmærke
MGR-SS Internettest, Statistik og sandsynlighed (10 stk.)
Varenummer: 0551-343
85,00 kr
Bogmærke
MGR/FGR Vejledning

Formål

Afprøvning af grundlæggende færdigheder i matematik

Administration

Klassevis

Beskrivelse

MGR/FGR er prøver i grundlæggende matematik og matematikfaglige færdigheder til 0.-9. klasse.

MGR/FGR-prøverne giver dig mulighed for at afprøve dine elever i matematik på alle klassetrin. Prøverne resulterer i en klasserapport og en elevrapport med udfyldte tjeklister til at følge elevernes progression i forhold til Forenklede Fælles Mål 2014.

Du har herudover også mulighed for at vælge en eller flere af i alt tre trinprøver, som dækker det samlede indhold på henholdsvis begynder-, mellem- og sluttrinnet i matematik. Trinprøverne resulterer ligeledes i en klasserapport.

Ønsker du at afprøve elevernes færdigheder i specifikke matematikområder, har du mulighed for at vælge at afprøve med tre forskellige prøver der hver især fokuserer på et matematisk kompetenceområde. Kompetenceprøverne resulterer ligesom MGR/FGR og trinprøverne også i en klasserapport.

Udover klasse- og elevrapporter er det også muligt at generere en skole- og kommunerapport.

Kort om de forskellige prøver

MGR 0.-9.

Årgangsprøverne i grundlæggende matematik er inddelt efter trin og faser i matematikundervisningen, én prøve til hver fase på hvert trin og derudover én prøve til 0. klasse. Prøverne foreligger i parallelversioner, A og B, med tilnærmelsesvist samme indhold, så det er muligt at administrere en parallel prøve på samme niveau. Såvel A- og B-prøverne i MGR 0.-3. er indtalt, således at eleverne får læst opgaverne op. Prøverne tager 2 lektioner at afvikle.

FGR 7.-9.

Årgangsprøverne i matematikfaglige færdigheder er inddelt efter faserne på matematikundervisningens sluttrin. Prøverne foreligger i parallelversioner, A og B, med tilnærmelsesvist samme indhold, så det er muligt at administrere en parallel prøve på samme niveau. Til at afvikle prøverne afsættes 60 minutter, dvs. det samme som ved afgangsprøven uden hjælpemidler.

MGR Trinprøver

Trinprøverne 1, 2 og 3 er inddelt efter matematikundervisnings begynder-, mellem- og sluttrin, dvs. de dækker hver indholdet på et helt trin. Prøverne tager 3-4 lektioner at afvikle.

MGR Kompetence

Kompetenceprøverne TA, GM og SS er inddelt efter de tre kompetenceområder; 1) tal og algebra, 2) geometri og måling og 3) statistik og sandsynlighed, dvs. de dækker hver én matematisk disciplin. Hver kompetenceprøve kan sammensættes med de ønskede trin og tager 2-3 lektioner at afvikle. Prøverne resulterer i en klasserapport.

Kriteriebaseret

Alle prøverne i MGR/FGR-systemet er kriteriebasererede, dvs. de opgøres i forhold til på forhånd fastsatte kriterier for, hvad elevernes forventes at tilegne sig på hvert enkelt trin og i hver fase heraf. Resultatet af prøverne er ikke en vurdering af, hvordan eleverne klarer sig i forhold til andre elever eller et landsgennemsnit, men derimod af hvordan de klarer sig i forhold til forventninger i de for matematikfaget fastlagte mål (Forenklede Fælles Mål 2014).

Prøverne tages og opgøres digitalt i Hogrefes Skoleportal på internettet.

Administrationstid

2-4 lektioner

Copyright år

2019

Ref-ID: 56579 P-ID: 56578

Artikel Hinzugefügt

MAT

Pædagogisk analyse af matematik

Revideret udg. 2017/2019 af Inger-Lise Heinze, Rasmus Ulsøe Kær, Poul Erik Jensen

Matematiksystemet MAT er opdaterede værktøjer til afprøvning af dine elevers færdigheder i matematik fra 0. til 9. klasse. Matematikprøverne giver dig mulighed for at undersøge, om dine elever har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne Tal og algebra, Geometri og måling og S…

Fås som:
Vis
MG/FG

Matematik Grundlæggende/FG - Færdigheder Grundlæggende

Diagnosticering af grundlæggende færdigheder i matematik af Kim Foss Hansen

MG/FG belyser elevernes grundlæggende færdigheder i matematik og giver en sikker viden om elevernes standpunkt.MG-prøverne findes til alle folkeskolens klassetrin, mens FG-prøverne starter på fjerde klassetrin. Internetbaseret prøvetagningEleverne kan tage prøverne direkte på nettet via Hogrefe Psyk…

Fås som:
Vis