Affectfobietherapie in de praktijk

Affectfobietherapie in de praktijk

door Quin van Dam

Downloads

Boek
Boek
Affectfobietherapie in de praktijk
ISBN: 9789492297013
2016, 224 Pagina's
€ 22,94
Exclusief BTW
bladwijzer
Affectfobietherapie in de praktijk

Beschrijving

Tweede druk, 2020. Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven. Zij helpen om de juiste keuzes te maken, dichtbij anderen te zijn en grenzen te stellen. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn. Bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren. Als we bang zijn voor wat we voelen dan kunnen we een zogenoemde emotie- of affectfobie ontwikkelen. We trekken ons terug, durven niet meer kwetsbaar te zijn en krijgen last van spanning, onrust of vage lichamelijke klachten.

Als cliënten hier last van hebben dan kan de affectfobietherapie behulpzaam zijn. AFT is eind vorige eeuw ontwikkeld door Leigh McCullough. In AFT zijn psychodynamische, cognitief gedragstherapeutische en experiëntiële technieken geïntegreerd met als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren. Uit onderzoek blijkt dat vooral mensen met angst en depressieve klachten en mensen met ontwijkende en afhankelijke persoonlijkheidsproblematiek er baat bij hebben.

Affectfobietherapie in de praktijk biedt een praktische uitleg van deze evidence-based therapeutische werkwijze. In acht heldere hoofdstukken komen achtereenvolgens het behandelmodel, indicatiestellng, het kernconflict en herstructurering van de afweer, het gevoel, het zelfbeeld en het beeld van de ander aan de orde. Alle theoretische concepten worden steeds geïllustreerd met inzichtelijke patiënt-therapeutdialogen. Bovendien wordt geregeld de mogeijkheid geboden om de behandelde stof toe te passen op eigen casussen.

"Een helder geschreven werkboek over AFT, een bewezen effectieve psychodynamische behandelvorm. Concreet, niet hoogdravend, geschreven in een voor alle psychotherapeuten leesbare taal, gericht op het 'doen' van de behandeling. Concepten als affect, weerstand en overdracht worden aan de hand van praktische voorbeelden goed uitgelegd en hanteerbaar gemaakt. Een "must" voor iedere psychotherapeut."
Thijs de Wolf, psychotherapeut/ klinisch psycholoog, hoofdopleider psychotherapie

'Affect Fobie Therapie (AFT) is ontwikkeld vanuit de praktijk van de psychotherapie: hoe kun je patiënten die gevoelens afweren, of, anders gezegd, fobisch zijn voor hun affecten, helpen deze juist onder ogen te zien? Leigh McCullough integreerde ideeën en methodieken afkomstig uit uiteenlopende psychotherapeutische tradities in AFT, een van de recente ook in onderzoek veelbelovende therapievormen. Quin van Dam is erin geslaagd deze therapievorm voor het Nederlandse taalgebied toegankelijk te maken in een leesbaar, praktijkgericht boek. Het zal zijn weg weten te vinden naar vele psychotherapie-opleidingen.'
Sjoerd Colijn, psychotherapeut/klinisch psycholoog, hoofdopleider psychotherapeut

Dit boek is ideaal voor zowel -psychologen, klinsch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in opleiding, als ook voor hen de al werkzaam zijn in de klinsche praktijk.

Dr. Quin van Dam is klinisch psycholoog, psychoanalyticus, supervisor NVP, NPaV en NVPP, en werkt in eigen praktijk in Leiden. Hij is ruim 20 jaardocent bij RINO Amsterdam en begeleidt de intervisie van huisartsen met de Balintmethode.

Bekijk ook eens

Herstelgerichte cognitieve therapie voor ernstige psychische problemen

door Aaron T. Beck, Paul Grant, Ellen Inverso, Aaron P. Brinen, Dimitri Perivoliotis

CT-R is een innovatieve, nieuwe aanpak en is gebaseerd op het cognitieve model van Aaron Beck en aangevuld met bewezen effectieve elementen uit andere, herstelgerichte therapieën. Het biedt bewezen effectieve strategieën om empowerment, herstel en veerkracht van mensen met ernstige psychische problemen te bevorderen.

Leverbaar als:
Bekijken

Narratieve therapie in de praktijk

Verhalen die werken door Michael White

Een belangrijk uitgangspunt van narratieve therapie is dat een probleem niet in de cliënt wordt gezocht, maar in de verhalen waarmee iemand de werkelijkheid creëert. Dit boek presenteert de laatste stand van zaken over deze effectieve therapievorm.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729101_M   P-ID:5729101_M

Artikel Hinzugefügt