AMBIT in de praktijk

Adaptive Mentalization-Based Integrative Treatment

door Rozemarijn van Duursen, Marjolijn Hengstmengel, Saskia Knapen, Melanie Savian-van Roekel

Boek
Boek
AMBIT in de praktijk
ISBN: 9789492297624
2024, 272 Pagina's
€ 27,52
Exclusief BTW
bladwijzer

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit het boek.

AMBIT staat voor Adaptive Mentalization-Based Integrative Treatment. Het is een werkwijze die is ontwikkeld door het Anna Freud Centre in Londen voor de behandeling van cliënten die zeer moeilijk bereikbaar zijn voor hulp.

AMBIT is geen specifieke therapievorm of protocol, maar een werkwijze, een manier van denken. Het is een teambenadering en omvat praktische hulpmiddelen die ingezet kunnen worden in de behandeling van cliënten met ernstige en complexe problemen, die een ambivalente relatie hebben met hulp.
AMBIT vraagt van behandelaren dat zij steeds blijven zoeken naar de balans in de (on)mogelijkheden die er zijn in een specifieke setting: bij een specifieke doelgroep, binnen hun organisatie en tussen lokale evidentie en wetenschappelijke kennis. Deze flexibiliteit van AMBIT maakt dat zij breed kan worden ingezet bij een scala aan cliënten en dat de praktische invulling er in iedere setting en bij elke doelgroep anders uit kan zien.

AMBIT in de praktijk is het eerste Nederlandstalige boek over AMBIT en beschrijft de essentie van deze effectieve werkwijze. Uniek aan AMBIT is de sterke inbedding in het psychoanalytisch gedachtegoed, met een nadruk op mentaliseren en epistemisch vertrouwen.

In deel 1 wordt het AMBIT-wiel besproken met de bijbehorende hulpmiddelen om mentaliseren te stimuleren en te expliciteren. Deel 2 gaat dieper in op de manier waarop AMBIT wordt toegepast in teams die werken met cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen.
In deel 3 komen de praktische kanten van het opstarten en implementeren van een AMBIT-team aan bod. In deel 4 komen cliënten en managers aan het woord en worden ervaringen van AMBIT-geïnspireerde teams in andere landen beschreven.

‘AMBIT in de praktijk’ is een zeer rijk en tot nadenken stemmend boek.
Dickon Bevington en Peter Fuggle, grondleggers van AMBIT

AMBIT in de praktijk is tot stand gekomen onder redactie van Rozemarijn van Duursen, Marjolijn Hengstmengel, Saskia Knapen en Melanie Savian-van Roekel.

Rozemarijn van Duursen is psychiater en werkt als MBT-basistherapeut in een AMBIT-team bij Altrecht in Utrecht.
Marjolijn Hengstmengel werkt als beleidsmedewerker bij Altrecht in Zeist.
Saskia Knapen werkt als psychiater en MBT-therapeut in een AMBIT-team bij Altrecht in Zeist.
Melanie Savian-van Roekel werkt als projectleider bij het Vincent van Gogh en vanuit een eigen praktijk.

Ref-ID:5729162_M   P-ID:5729162_M

Artikel Hinzugefügt