Sociaal? Vaardig!

Sociaal? Vaardig!

Hoe stimuleer je de acht belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van je kind?

door Steven Pont

Boek
Boek
Sociaal? Vaardig!
ISBN: 9789079729692
2012, 144 Pagina's
€ 18,35
Exclusief BTW
bladwijzer
Sociaal? Vaardig!

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Als ouder wil je natuurlijk dat je kind gelukkig wordt. Daar doe je alles aan. De vraag is echter waar kinderen het meest gelukkig van worden. Het antwoord is even simpel als uitdagend: van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Sociaal vaardige kinderen zitten beter in hun vel en presteren op veel gebieden in het leven beter.

Een van de belangrijkste taken van ouders is dan ook het begeleiden van kinderen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. In Sociaal? Vaardig! laat Steven Pont zien hoe ouders de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Hij onderscheidt daarbij de volgende acht vaardigheden:

- Zelfbewustzijn
- Sociaal bewustzijn
- Zelfmanagement
- Doelgericht gedrag
- Relationele vaardigheden
- Persoonlijke verantwoordelijkheid
- Besluitvorming
- Optimistisch denken

Na een heldere en toegankelijke introductie op de sociaal-emotionele ontwikkeling gaat Pont in acht hoofdstukken in op elke vaardigheid. Elk hoofdstuk bevat een concrete casus, ontwikkelingspsychologische achtergronden en praktische interventies die ouders en leerkrachten in het dagelijkse gezinsleven of in schoolsituaties kunnen integreren. De interventies en casussen zijn afgestemd op kinderen van vier tot twaalf jaar oud.

Lees hier een recensie op wij-leren.nl.

Ref-ID:5729069_M P-ID:5729069_M

Artikel Hinzugefügt