GIT-PD in de praktijk

GIT-PD in de praktijk

Guidline-informed treatment for personality disorders

door Helga Aalders, Marjolijn Hengstmengel

Boek
Boek
GIT-PD in de praktijk
ISBN: 9789492297273
2019, 286 Pagina's
€ 27,52
Exclusief BTW
bladwijzer
GIT-PD in de praktijk

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak dusdanige moeite met het dagelijks functioneren dat er forse problemen ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid, relaties en sociaal maatschappelijke particitpatie. Het is dus van groot belang dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis een adequate behandeling krijgen.

Hoewel uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat specifieke psychotherapeutische behandelingen effectief zijn, blijkt in de praktijk dat veel patiënten deze niet (of niet in de juiste dosering) krijgen. En de meer reguliere sociaal-psychiatrische behandeling die ze wel krijgen, is vaak weinig effectief.

Om die reden heeft het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen in samenwerking met een expertgroep, bestaande uit medewerkers uit 8 instellingen in Nederland, een model ontwikkeld voor kwalitatief goede en kosteneffectieve zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Dit model, genaamd Guideline Informed Treatment – Personality Disorders (GIT-PD), bevat bewezen werkende kenmerken van specialistische psychotherapeutische behandelvormen en is geïntegreerd met sociaal psychiatrische behandelvormen.In GIT-PD staan de volgende kenmerken centraal:

  • integrale probleembenadering,
  • generiek werkzame factoren van evidence based behandelmethoden,
  • gecombineerd met uit verschillende specialistische methoden voortvloeiende interventies voor specifieke pathologie,
  • veel aandacht voor het maken van goed kloppende casusconceptualisatie en op maat behandelplan,
  • groepsgericht werken, tenzij...
  • multidisciplinair team,
  • samenwerking met netwerk.

In het boek GIT-PD in de praktijk wordt onder redactie van Helga Aalders en Marjolijn Hengstmengel uiteengezet wat het GIT-PD-model is. In 11 beknopte hoofdstukken en geïllustreerd met heldere voorbeelden beschrijven zij de verschillende facetten van GIT-PD: zoals de intake- en contracteerfase, het groepsmodulair werken, het shared caseload principe, begrensd behandelen en het belang van betrekken van naasten bij de behandeling.

Daarnaast wordt ingegaan op thema’s als epistemisch vertrouwen, somatiek, farmacotherapie en leefstijl, interpersoonlijke sensitiviteit, emotieregulatie, negatief zelfbeeld, suïcidaliteit en zelfbeschadiging. Vanzelfsprekend is er ook uitgebreid aandacht voor de implementatie van het GIT-PD-model in de praktijk. In dit laatste hoofdstuk krijgt de lezer handvatten aangereikt hoe men deze ingrijpende cultuuromslag kan bereiken en borgen.

Meer weten over GIT-PD? Lees hier een interview over het succes van de behandelmethode.

Bekijk ook eens

ACT in de praktijk: herziene en uitgebreide editie

Een heldere en toegankelijke introductie op Acceptatie en commitmenttherapie door Russ Harris

ACT in de praktijk is een uiterst toegankelijke introductie op deze indrukwekkende therapievorm. In een onderhoudende stijl en met zo min mogelijk jargon legt Russ Harris de onderliggende processen uit en beschrijft hij de belangrijkste behandelstrategieën en -technieken.

Leverbaar als:
Bekijken

Dialectische gedragstherapie in de praktijk

Een praktische werkwijzer voor professionals door Sheri van Dijk

Ideale wegwijzer voor therapeuten om met DGT aan de slag te gaan. Op heldere wijze beschrijft Sheri van Dijk de theorie en basistechnieken van DGT. Bevat handige hand-outs, voorbeelden en uitgeschreven therapeut-cliëntdialogen.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729127_M   P-ID:5729127_M

Artikel Hinzugefügt