Gedragsproblemen bij kinderen

Gedragsproblemen bij kinderen

Wegwijzer voor ouders van kinderen met brutaal, boos of agressief gedrag

door Walter Matthys, Christine Boersma

Boek
Boek
Gedragsproblemen bij kinderen
ISBN: 9789492297112
2016, 120 Pagina's
€ 13,76
Exclusief BTW
bladwijzer
Gedragsproblemen bij kinderen

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.


Hulpverleners & Leerkrachten


Als huisarts, wijk/buurt-team medewerker van Jeugdzorg, leerkracht of verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg kom je soms in gesprek met ouders die vragen hebben over brutaal, boos en agressief gedrag van hun kind. De eerste stap is helder te krijgen wat er aan de hand is. Hoe ernstig is het? Denken de ouders het gedrag zelf te kunnen verminderen? Of is hulp wenselijk? Dit boek kan gebruikt worden om ouders te informeren over gedragsproblemen. Hierna kunnen ouders kiezen voor een vorm van hulp, met die hulp starten en er alles uithalen wat de hulp te bieden heeft. In de Jeugd-GGZ en Kinder- en jeugdpsychiatrie kan het boek ingezet worden voor psycho-educatie.

Ouders

Wanneer spreken we van gedragsproblemen? Alle kinderen zijn wel eens brutaal. Of boos, omdat ze hun zin niet krijgen. Ze geven andere kinderen wel eens een klap. Of komen veel later thuis dan afgesproken. Dat is niet erg. Dat hoort bij kinderen. We spreken van gedragsproblemen als dit gedrag vaak voorkomt en als het gedrag nadelige gevolgen heeft voor het kind of de omgeving.

Gedragsproblemen bij kinderen is een wegwijzer voor ouders met kinderen van 3 tot 13 jaar met gedragsproblemen. In het eerste hoofdstuk lees je wat gedragsproblemen zijn. Wanneer is het ernstig? En wat zijn de nadelige gevolgen op korte en lange termijn? Het tweede hoofdstuk gaat over hoe gedragsproblemen ontstaan. Maar voor ouders is de allerbelangrijkste vraag: 'Wat kan ik er zelf aan doen?' Hierover gaan het derde en vierde hoofdstuk. Ouders vinden praktische adviezen hoe je gedrag dat je niet wil kan verminderen. En hoe je gedrag dat je wel wil, kan laten toenemen. Een Twaalf Stappen Plan helpt hierbij. Je leest ook adviezen hoe je je kind kan helpen om zelf problemen met andere kinderen beter op te lossen. En hoe je je kind kan helpen beter om te gaan met boosheid. Omdat je dit niet in je eentje doet, krijg je in het vijfde hoofdstuk tips hoe je goed kan samenwerken. Met de school, je partner en, als je hulp zoekt, met de hulpverlening. In dit hoofdstuk vind je ook informatie over hulpverlening en behandeling.

Walter Matthys is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Gedurende zijn hele loopbaan was hij als kinder- en jeugdpsychiater werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Christine Boersma is communicatiedeskundige en heeft veel ervaring met schrijven in eenvoudig Nederlands.

Bekijk ook eens

Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen

door Walter Matthys

Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen van biedt wetenschappelijk onderbouwde, praktijkrelevante informatie over wat gedragsproblemen inhouden, hoe ze ontstaan, hoe ze worden gediagnosticeerd en hoe ze worden behandeld.

Leverbaar als:
Bekijken

Brutaal, boos of agressief gedrag op school

Omgaan met sociaal storend gedrag door Walter Matthys, Christine Boersma

Brutaal, boos of agressief gedrag op school bevat adviezen en handvatten hoe leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs kinderen met sociaal storend gedrag meer passend gedrag kunnen leren.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729111_M   P-ID:5729111_M

Artikel Hinzugefügt