Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis

Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis

door Caroline Schuurman, Els Blijd-Hoogewys, Peggy Gevers

Boek
Boek
Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis
ISBN: 9789079729845
2013, 352 Pagina's
€ 27,52
Exclusief BTW
bladwijzer
Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

In Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS), vindt u informatie die direct bruikbaar is in de klinische praktijk. Het boek is geschreven op basis van klinische ervaring van hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in de behandeling van volwassen met autisme. Daarnaast zijn ervaringsdeskundigen, patiëntenverenigingen, lotgenoten en partners van benaderd om hun ervaringen te delen in het boek.

De redactie, bestaande uit Caroline Schuurman, Els Blijd-Hoogewys en Peggy Gevers, streefde ernaar een zo compleet mogelijk beeld te geven van de behandeling van volwassenen met ASS. Gezien de omvang van het onderwerp kan er echter van volledigheid geen sprake zijn. Merk ook op dat veel van de hier beschreven behandelingen zowel ambulant, in deeltijd als klinisch aangeboden kunnen worden.

Het boek bestaat uit vier delen met in totaal 41 hoofdstukken. Het eerste deel beschrijft in het kort wat ASS is, gaat in op het belang te begrijpen wat ASS bij een patiënt betekent, verwoordt de algemene aspecten van behandeling, beschrijft de rol van levensloopperspectief en geeft een schets van handelingsgerichte diagnostiek. In het tweede deel worden verschillende behandelvormen beschreven, deel drie bestaat uit korte hoofdstukken waarbij aan de hand van een casus een voorbeeld wordt gegeven van een behandeling van de desbetreffende co-morbiditeit bij ASS. In het vierde deel worden uiteenlopende thema's besproken die van belang kunnen zijn bij de behandeling van patiënten met ASS.

Recensies

- Recensie sociaal.net

Ref-ID: 5729084_M P-ID: 5729084_M

Artikel Hinzugefügt