Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 1

Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 1

door Caroline Schuurman, Els Blijd-Hoogewys, Peggy Gevers

Downloads

Boek
Boek
Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 1
ISBN: 9789079729845
2013, 352 Pagina's
€ 27,52
Exclusief BTW
bladwijzer
Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 1

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

In Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS), vindt u informatie die direct bruikbaar is in de klinische praktijk. Het boek is geschreven op basis van klinische ervaring van hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in de behandeling van volwassen met autisme. Daarnaast zijn ervaringsdeskundigen, patiëntenverenigingen, lotgenoten en partners van benaderd om hun ervaringen te delen in het boek.

De redactie, bestaande uit Caroline Schuurman, Els Blijd-Hoogewys en Peggy Gevers, streefde ernaar een zo compleet mogelijk beeld te geven van de behandeling van volwassenen met ASS. Gezien de omvang van het onderwerp kan er echter van volledigheid geen sprake zijn. Merk ook op dat veel van de hier beschreven behandelingen zowel ambulant, in deeltijd als klinisch aangeboden kunnen worden.

Het boek bestaat uit vier delen met in totaal 41 hoofdstukken. Het eerste deel beschrijft in het kort wat ASS is, gaat in op het belang te begrijpen wat ASS bij een patiënt betekent, verwoordt de algemene aspecten van behandeling, beschrijft de rol van levensloopperspectief en geeft een schets van handelingsgerichte diagnostiek. In het tweede deel worden verschillende behandelvormen beschreven, deel drie bestaat uit korte hoofdstukken waarbij aan de hand van een casus een voorbeeld wordt gegeven van een behandeling van de desbetreffende co-morbiditeit bij ASS. In het vierde deel worden uiteenlopende thema's besproken die van belang kunnen zijn bij de behandeling van patiënten met ASS.

Hoewel dit boek nog onveranderd actueel is, hebben sindsdien ook de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Om rekenschap te geven van recent onderzoek en nieuwe inzichten hebben Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma en Marije Swets de handen ineengeslagen en samen met 62 gerenommeerde deskundigen deze ontwikkelingen in Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2 bijeengebracht.

Bekijk ook eens

Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2

door Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma, Marije Swets

In 2013 verscheen het eerste gedegen overzicht van de behandeling van volwassenen met autisme in Nederland. Om rekenschap te geven van recent onderzoek en nieuwe inzichten hebben Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma en Marije Swets de handen ineengeslagen en samen met 62 gerenommeerde deskundigen deze ontwikkelingen in Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2 bijeengebracht.

Leverbaar als:
Bekijken

Succesvol aan het werk met autisme

Hoe laat je het talent van mensen met autisme tot bloei komen? door Maarten van Klaveren

In Succesvol aan het werk met autisme laat Maarten van Klaveren zien dat het met de juiste hulp en aanpassingen voor mensen met autisme goed mogelijk is om passend werk te vinden dan wel te behouden.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729084_M   P-ID:5729084_M

Artikel Hinzugefügt