Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2

door Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma, Marije Swets

Boek
Boek
Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2
ISBN: 9789492297440
2021, 272 Pagina's
€ 27,52
Exclusief BTW
bladwijzer

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Het onderzoek naar en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis kan zich in een toenemende belangstelling verheugen. In 2013 verscheen het eerste gedegen overzicht van de behandeling van volwassenen met autisme in Nederland. Klik hier voor meer informatie. Hoewel dit boek nog onveranderd actueel is, hebben sindsdien ook de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden.

Om rekenschap te geven van recent onderzoek en nieuwe inzichten hebben Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma en Marije Swets de handen ineengeslagen en samen met 62 gerenommeerde deskundigen deze ontwikkelingen in Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2 bijeengebracht.

De hoofdstukken zijn geschreven op basis van klinische ervaring van hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in de behandeling van volwassen met autisme. Daarnaast delen ervaringsdeskundigen hun ervaringen en inzichten en wordt aan de hand van casuïstiek een levendig beeld geschetst van de dagelijkse praktijk. Hierdoor is het boek direct bruikbaar voor meer en minder ervaren hulpverleners - zowel ambulant als klinisch.

Het boek bestaat uit vijf delen. Na een algemene inleiding, worden in deel twee aandachtspunten voor behandeling besproken, zoals het belang van een juiste diagnose en het vormen van een therapeutische relatie. In deel drie komen diverse behandelvormen aan bod, waaronder farmacotherapie, virtual reality en dierondersteunende interventies. In deel vier wordt ingegaan op de behandeling van autisme met comorbiditeit, zoals alexithymie, misofonie, eetstoornissen, trauma en suïcidaliteit. In deel vijf komen thema’s aan bod die een rol in de behandeling kunnen spelen, zoals slaapproblemen, emotieregulatie en zingeving.

“De brede opzet van dit boek doet er recht aan dat de persoon waar je als hulpverlener mee in gesprek bent, meer is dan een patiënt met autisme. Het geeft de behandelaar houvast om de focus zowel op een effectieve behandeling te houden, als op de gehele persoon. Daarmee is dit boek een must voor iedere behandelaar die werkzaam is op het gebied van autisme.” Caroline Roos-Schuurman

De redactie van dit boek was in handen van Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma, Marije Swets. Alle drie zijn lid van CASS18+, evenals vele van de auteurs.

Els Blijd-Hoogewys is klinisch psycholoog, senior onderzoeker en manager behandelzaken bij INTER-PSY, Autismeteam en Expertise Team Jonge Kind.

Marleen Monsma is klinisch psycholoog en leidinggevende bij Voorzet Behandeling.

Marije Swets is psychiater en manager zorg bij het Leo Kannerhuis en plaatsvervangend opleider voor de psychiatrie opleiding Parnassia Noord Holland.

Bekijk ook eens

Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 1

door Caroline Schuurman, Els Blijd-Hoogewys, Peggy Gevers

Hét naslagwerk over de behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis. Gebaseerd op de werkgroep behandeling van het CASS18+.

Leverbaar als:
Bekijken

Meisjes en vrouwen met autisme

Gedachten, gevoelens en ervaringen van meisjes en vrouwen met autisme in verschillende levensfasen door Sarah Hendrickx

In Meisjes en vrouwen met autisme heeft Sarah Hendrickx recent onderzoek gecombineerd met persoonlijke verhalen van meisjes en vrouwen met autisme. Aan de hand van herkenbare voorbeelden wordt een waardevol beeld geschetst van de gedachten, gevoelens en ervaringen van meisjes en vrouwen met autisme.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729144_M   P-ID:5729144_M

Artikel Hinzugefügt