Zelfregulatie bij jongeren met autisme

Zelfregulatie bij jongeren met autisme

Beter omgaan met onrecht, boosheid en frustratie

door Jeroen Bartels

Downloads

Werkbladen
Boek
Luisterboek
Boek
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
ISBN: 9789492297334
2019, 192 Pagina's
€ 22,94
Exclusief BTW
bladwijzer
Luisterboek
Zelfregulatie bij jongeren met autisme
ISBN: 9789492297518
2019,
€ 13,76
Exclusief BTW
bladwijzer
Zelfregulatie bij jongeren met autisme

Beschrijving

Beluister hier een voorbeeldfragment van het luisterboek of bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Veel jongeren met autisme hebben moeite met zelfregulatie. Ze worden vaak boos of raken gefrustreerd, waardoor ze - meestal onbedoeld - agressief kunnen reageren of ruzie krijgen. Of ze trekken zich juist terug en vermijden contact met de mensen om hen heen.

De oorzaak van hun boosheid en frustratie is - net als bij jongeren zonder diagnose - een unieke combinatie van persoonlijkheid, temperament en ervaringen uit het verleden. Maar vaak spelen ook autisme-specifieke oorzaken een rol. Zoals overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, communicatieproblemen, moeite met schakelen en flexibel zijn, en het niet los kunnen laten van gedachtes over onrechtvaardigheid.

In Zelfregulatie bij jongeren met autisme leren jongeren met autisme beter omgaan met boosheid, onrecht en frustratie. In het eerste deel wordt in toegankelijke taal uitgelegd wat het verband is tussen de puberteit, autisme en zelfregulatieproblemen. Het tweede deel biedt een uiterst praktisch werkboek voor jongeren om hun boosheid beter te leren herkennen en er meer grip op te krijgen. Deel 3 bevat tips voor ouders en hulpverleners en een gestructureerd programma voor een groepstraining.

“Dit boek helpt jongeren met autisme beter om te gaan met de kortsluiting die ze ervaren als dingen niet gaan zoals ze het in hun hoofd hebben. Ze gaan door dit boek zichzelf en hun autisme beter snappen!” Jeroen Buikema, ervaringsdeskundige, 22 jaar.

“Een prachtige weergave van wat Jeroen Bartels al jaren met zoveel plezier in de praktijk doet. Jongeren met autisme zullen veel aan de ontschuldigende, geduldig verklarende stijl van dit boek hebben.” Martijn Huigen, gz-psycholoog, psychotherapeut en hoofdbehandelaar van een dag- en deeltijdbehandeling voor jongeren met autisme.

Jeroen Bartels is gz-psycholoog en werkt wisselend in Spanje en Nederland als behandelaar met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en als docent bij verschillende nascholingorganisaties.

Bekijk ook eens

PEERS Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ontwikkelings- en autismespectrumstoornissen

Handleiding voor trainers door Elisabeth A. Laugeson, Fred Frankel

PEERS is een sociale vaardigheidstraining die specifiek ontwikkeld is voor middelbare scholieren van 12-18 jaar met een autismespectrumstoornis, die gemotiveerd zijn om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.

Leverbaar als:
Bekijken

Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen

door Walter Matthys

Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen van biedt wetenschappelijk onderbouwde, praktijkrelevante informatie over wat gedragsproblemen inhouden, hoe ze ontstaan, hoe ze worden gediagnosticeerd en hoe ze worden behandeld.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729133_M   P-ID:5729133_M

Artikel Hinzugefügt