Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Diagnostiek, behandeling en gedragsadvisering

door Bas van Alphen

Boek
Boek
Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
ISBN: 9789079729265
2010, 192 Pagina's
€ 32,11
Exclusief BTW
bladwijzer
Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Persoonlijkheidsproblematiek is pas sinds kort een serieus thema in de ouderenopsychologie en -psychiatrie. Dat is vreemd, want de prognose van psychische stoornissen bij ouderen is vaak slechter als er eveneens sprake is van persoonlijkheidsproblematiek. Een inschatting van de aanwezigheid, aard en ernst ervan is dus van groot belang voor deze doelgroep.

Dit boek is het eerste Nederlandstalige boek over diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Door gerenommeerde deskundigen op dit terrein en onder redactie van Bas van Alphen is degelijk literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast worden er op basis van consensus tussen Nederlandse en Vlaamse deskundigen en klinische impressies vakinhoudelijke aanbevelingen gedaan voor optimale zorg.

Na een beknopt en helder overzicht van concept, etiologie, beloop en prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen wordt uitgebreid ingegaan op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Daarbij is er speciale aandacht voor gedragsadvisering bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen: een relevante en veelvuldig toegepaste interventie in de ouderenpsychiatrie en de verpleeghuispsychologie. Tot slot worden aspecten van wetenschappelijk onderzoek bij ouderen belicht en aangevuld met onderwijsmogelijkheden in Nederland en Vlaanderen.

Bekijk ook eens

GIT-PD in de praktijk

Guidline-informed treatment for personality disorders door Helga Aalders, Marjolijn Hengstmengel

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak dusdanige moeite met het dagelijks functioneren dat er forse problemen ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid, relaties en sociaal maatschappelijke particitpatie. Het is dus van groot belang dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis een adequate behandeling krijgen.

Leverbaar als:
Bekijken

Dialectische gedragstherapie in de praktijk

Een praktische werkwijzer voor professionals door Sheri van Dijk

Ideale wegwijzer voor therapeuten om met DGT aan de slag te gaan. Op heldere wijze beschrijft Sheri van Dijk de theorie en basistechnieken van DGT. Bevat handige hand-outs, voorbeelden en uitgeschreven therapeut-cliëntdialogen.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729026_M   P-ID:5729026_M

Artikel Hinzugefügt