Psychodrama in de praktijk

Psychodrama in de praktijk

Therapie op de vloer

door Henk Gilhuis, Frits van Hest, Pierre de Laat, Marijke Arendsen Hein, Carine Burger, Pim van Dun, Marina van Sluys, Edith Wegman

Boek
Boek
Psychodrama in de praktijk
ISBN: 9789079729906
2014, 352 Pagina's
€ 27,52
Exclusief BTW
bladwijzer
Psychodrama in de praktijk

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Psychodrama is een krachtig en effectief therapeutisch middel om beter met per­soonlijke problemen om te gaan. De methode is ontwikkeld door Jacob Levy Moreno en ontleent zijn kracht aan het in scène zetten en spontaan uitspelen van hetgeen iemand bezighoudt. Een belangrijk aspect is dat psychodrama sterke kanten van mensen aanspreekt zoals spontaniteit, creativiteit, empathie en moed.

Psychodrama in de praktijk komt voort uit het enthousiasme van de auteurs voor psychodrama. De kennis en ervaring, die zij hebben opgedaan over therapie en onderwijs in psychodrama, willen zij in dit boek bundelen en overdragen.

Psychodrama in de praktijk biedt een gedegen en inspirerend overzicht van deze mooie methodiek. In het eerste deel worden de kernbegrippen, het spel, de spe­lers en de opbouw van een therapiesessie beschreven. Ook komen verschillende psychodramatechnieken en spelvormen aan bod, geïllustreerd door een uitgebreide casus. In het tweede deel worden de verschillende fasen in de ontwikkeling van zowel een psychodramagroep als een monodrama geschetst.

Het derde deel beschrijft de toegevoegde waarde die psychodrama kan hebben bij cliënten met complexe problematiek. In deel vier wordt nagegaan hoe psychodrama kan worden toegepast in combinatie met andere psychotherapie modellen, zoals interpersoonlijke therapie, cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, transactionele analyse en systeemdenken. Het laatste deel biedt een overzicht van het onderzoek naar de effectiviteit van psychodrama en de neurobiologische achtergronden. Het boek is bedoeld voor psychiaters, gz­-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, vaktherapeuten, coaches, trainers en docenten.

Het is ook bedoeld als bron van inspiratie voor ervaren psychodramatherapeuten.

Redactie: Henk Gilhuis, Pierre de Laat en Frits van Hest. Naast hen zijn Marijke Arendsen Hein, Carine Burger, Pim van Dun, Marina van Sluys en Edith Wegman de auteurs van dit boek. Allen zijn zeer ervaren psychodramatherapeuten.

Twaalfde deel in de succesvolle Hogrefe­serie in de praktijk!

Bekijk ook eens

Herstelgerichte cognitieve therapie voor ernstige psychische problemen

door Aaron T. Beck, Paul Grant, Ellen Inverso, Aaron P. Brinen, Dimitri Perivoliotis

CT-R is een innovatieve, nieuwe aanpak en is gebaseerd op het cognitieve model van Aaron Beck en aangevuld met bewezen effectieve elementen uit andere, herstelgerichte therapieën. Het biedt bewezen effectieve strategieën om empowerment, herstel en veerkracht van mensen met ernstige psychische problemen te bevorderen.

Leverbaar als:
Bekijken

Inquiry-Based Stress Reduction in de praktijk

The Work van Byron Katie in psychotherapie door MarieOdiel van Rhijn, Esther Leuning

Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) is de therapeutische toepassing van The Work van Byron Katie. De kern ervan is stressreductie op basis van meditatief zelfonderzoek. Met behulp van deze vragen kan de cliënt geholpen worden om de koppeling tussen de situatie enerzijds en de subjectieve interpretatie anderzijds los te maken.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729090_M   P-ID:5729090_M

Artikel Hinzugefügt