SRSI startpakket (handleiding, 25 vragenformulieren, 25 scoreformulieren, in box)
SRSI

SRSI Klachteninventarisatielijst

door Brechje Dandachi-FitzGerald, Harald Merckelbach, Thomas Merten

Downloads

Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
SRSI startpakket (handleiding, 25 vragenformulieren, 25 scoreformulieren, in box)
productnummer: 5707801
€ 155,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SRSI handleiding
productnummer: 5707802
€ 80,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 SRSI vragenformulieren + 25 SRSI scoreformulieren
productnummer: 5707803
€ 75,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

SRSI, 20 afnames in HTS
productnummer: HNL69950
€ 60,00
Exclusief BTW
bladwijzer
SRSI startpakket (handleiding, 25 vragenformulieren, 25 scoreformulieren, in box)

Doel en doelgroep

De SRSI is een vragenlijst waarmee bij volwassenen vanaf achttien jaar beoordeeld kan worden of ze hun symptomen op een realistische (valide) manier presenteren. De SRSI kan worden ingezet om de validiteit van een psychologisch onderzoek te beoordelen. Zo kan er bijvoorbeeld informatie verkregen worden over diagnostische problemen die opduiken in letselschadezaken, bestuursrechtelijke geschillen over uitkeringen, maar ook procedures betrekking hebben op de toegang tot behandelfaciliteiten.

Andere talen

De SRSI is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Duits.

Beschrijving

De SRSI bestaat uit twee hoofdschalen – plausibele symptomen en pseudosymptomen – die elk weer vijf subschalen van telkens tien stellingen omvatten.

De hoofdschaal ‘plausibele symtomen’ bestaat uit de subschalen:

  • Cognitieve symptomen
  • Depressieve symptomen
  • Pijn
  • Aspecifieke somatische symptomen
  • PTSS/Angst

De hoofdschaal ‘pseudosymptomen’ bestaat uit de subschalen:

  • Cognitieve symptomen
  • Motorische symptomen
  • Sensorische symptomen
  • Pijn
  • PTSS/Angst/Depressie

De stellingen worden steeds beoordeeld met een wel of niet van toepassing. De SRSI begint met twee stellingen die peilen of de cliënt bereid is de lijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze maken het mogelijk om na te gaan of de cliënt wel gemotiveerd is om de test naar behoren in te vullen. Ook omvat de SRSI vijf over de test verspreide stellingen waarmee valt te controleren of iemand consistent is in zijn antwoorden. Tezamen bieden deze zeven controlestellingen de mogelijkheid om een slordige of haastige wijze van invullen op te sporen.

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van de SRSI duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten. De antwoorden worden gescoord met het scoreformulier, hier kunnen de ruwe scores voor de verschillende subschalen, de totaalscores voor de hoofdschalen, de consistentie en de ratio worden berekend. De stapsgewijze opbouw van het scoreformulier maakt de interpretatie zo eenvoudig mogelijk. Het scoren van de papieren versie duurt circa 15 minuten. De SRSI is daarnaast ook digitaal af te nemen via het testsysteem van Hogrefe (HTS).

De handleiding bevat uitgebreide informatie over de afname, scoring en de interpretatie. Ook bevat de handleiding achtergrondinformatie over de ontwikkeling, betrouwbaarheid en validiteit.

Overweegt u om de SRSI digitaal in te zetten? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Voor de interpretatie van de scores maakt de SRSI gebruik van afkappunten. Afhankelijk van het doel zijn er verschillende grenswaarden al naar gelang de context van de testafname: screening of diagnostiek. Deze afkappunten zijn gebaseerd op recent Nederlands onderzoek bij verschillende groepen.

Jaar van uitgave

2023

Ref-ID:65395   P-ID:54876

Artikel Hinzugefügt